top of page

 

ABDURRAHİM KARAKOÇ(D1932- Ö.2012)

Cumhuriyet Dönemi Türk Halk şiirinin en güçlü şairlerinden biri olan Abdurrahim Karakoç, 7 Nisan 1932 tarihinde Kahraman­maraş'ın Elbistan ilçesinin Celâ köyünde -şimdiki adıyla Ekinözü ilçesinde - doğdu. İlkokulu köyünde okudu ve dört yılda bitirdi. Daha sonra okula gitmedi fakat çok kitap okuyarak kendini yetiştirdi.

1984 yılında sanat hayatını sürdürmek ve çocuklarım okutmak için Ankara'ya taşındı. Yazılarında ülke ve dünya gündemine ait sosyal, kültürel, sanatsal ve siyasî konularla ilgili düşüncelerini eleştirel bir üslupla kaleme aldı. Abdurrahim Karakoç'un edebiyatla ilgisi daha ilkokul yıllarında dedesinin ve babasının şiirlerim okuyup dinlemekle başladı. O, babasından Köroğlu destanım, Kerem ile Aslı hikâyesini; Yunus'un, Karacaoğlan'ın, Dadaloğlu'nun ve Seyrani'nin şiirlerini dinleyerek, ezberleyerek yetişti. Karakoç'un yayınlanan ilk şiiri bir taşlama olup bu şiir 1950 yılında Elbistan Kaymakamlığının çıkardığı "Engizek" dergisinde yayınlandı.

Şiirleriyle çağdaşı olan şairleri etkilemiş olan Karakoç'un 100'ün üzerinde bestelenmiş şiiri vardır. Bunlardan Musa Eroğlu tarafından bestelenen "Mihriban", "Unutursun Mihriban'ım", "Omuzumda Sevda Yükü", Bayram Bilge Tokel tarafından bestelenen "Dağ ile Sohbet", Ekrem Çelebi tarafından bestelenen "Sultanım" adlı şiirler Türk Halk müziğimize taze bir kan kazandırmıştır.

Abdurrahim Karakoç'un şiir türündeki ilk eseri Hasan'a Mektuplar adıyla 1965 yılında yayınlandı. Diğer eserleri şunlardır: El Kulakta (1969), Vur Emri (1973), Kan Yazısı (1978), Suları Islatamadım (1983), Dosta Doğru (1984), Beşinci Mevsim (1985), Gökçekimi (1991), Akıl Karaya Vurdu, (1994), Yasaklı Rüyalar (2000), Gerdanlık -1 (2000), Parmak İzi (2002), Gerdanlık-II (2002), Gerdanlık III (2005)

Nesir türündeki düşünce, sohbet, mektup ve röportaj türündeki yazılan da Düşünce Yazılan (1990) ve Çobandan Mektuplar (1997) adlı kitaplarında topladı. Abdurrahim Karakoç, 07 Haziran 2012 tarihinde Ankara'da vefat etti.

 

ÂDEM KONAN(D.1961) 

Âdem Konan, 1961 yılında Afşin'in Bakraç köyünde doğdu. Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesinde yükseköğrenimini tamamladı. Öğretmenlik mesleğini yürüttü.

Birçok dergide şiir ve yazıları yayınlandı. Bazı dergi ve yayınlardan aldığı ödüllerin yanı sıra 1993 yılında Irmağın Yakarışı isimli şiir kitabıyla Öğretmenler Arası Kitap Yarışması Şiir Dalı'nda birincilik, 1995'te yapılan TSE marş yarışmasında üçüncülük ödülleri bulunmaktadır. Bazı şiirlerinde Dedekurt mahlasını kullanmaktadır.

‘’Irmağın Yakarışı’’ kitabı ve ‘’Türk Şiir Güldestesi’’ kitabındaki çalışmaları ile iki eseri bulunmaktadır.

 

ADİLE NECLA KANDEĞER(D.1910-Ö.1965)

Âdile Necla Kandeğer, Selanik'te doğdu. İstanbul Ortaköy İlkokulunu ve İzmir Kız Muallim Mektebini bitirdikten sonra öğretmen olarak Maraş'a atandı. Maraş'ta evlendi ve burada 33 yıl öğretmenlik yaptı. Mahallî dergi ve gazetelerde halk şiiri tarzında şiirler yayımladı. Şiirlerinde genellikle Maraş'ın Kurtuluş Mücadelesinde gösterdiği kahramanlıkları, Maraş'ın sosyal hayatını ve tabii güzelliklerini dile getirdi. Maraş'ta vefat etti.

 

ADİL OSMAN UYLUKÇU(D.1929-Ö.2002)

Kahramanmaraş'ta doğan Adil Osman Uylukçu, küçük yaşta bağlama çalmaya başladı. Geçimini işçilikle sağlayan Şair, şiirlerini Dost Bahçesi (1984) adlı eserinde bir araya getirdi.

Âdil Osman Uylukçu, 2002 yılında vefat etti.

 

ADİL SOYDAN (D.1918 - Ö.1965)

Âdil Soydan, 1918 yılında Kahramanmaraş'ın Zeytin Bucağında doğdu. İlk ve ortaokul öğrenimini Elbistan'da yapan Âdil Soydan, daha sonra öğrenimine devam edemedi. Memurluk yaptı. Halk şiiri formunda şiirler yazan şairin Yayla Çiçekleri ve Gönül Sazı adlı yayımlanmış iki şiir kitabı vardır.

Âdil Soydan, 1965 yılında vefat etti.


AHMET BERTİZLİOĞLU(D.1915-Ö.1984)

Ahmet Bertizlioğlu, 1915 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu. İlköğrenimini bitirdikten sonra marangozluk zanaatını öğrendi. Şiir yazmaya küçük yaşlarda başlayan Bertizlioğlu Hardallı Âşık Mısdılı'nın şiirlerini kendine örnek edindi. Halk şiiri tarzında iki binin üzerinde şiirleri olduğu rivayet edilir. Şair, 1984 yılında vefat etti.


AHMET BULUT(D.1947 - )

Ahmet Bulut, 1947 yılında Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinin Büyük Yapalak köyünde doğdu. İlköğrenimini köyünde, ortaokul öğrenimini Elbistan'da tamamladı. Bir dönem öğretmenlik yaptı. Daha sonra Afşin Elbistan Kömür İşletmelerinde çalıştı. Halk şiiri formundaki şiirlerinin bir kısmını Bir Hoş Seda (2007) adlı kitabında yayımladı.

 

AHMET CANSIZ GÜLLÜ(D.1929 – Ö.1993)

1929 yılında Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde doğan Ahmet Cansız Güllü, ortaokulu bitirdikten sonra ticaret alanında farklı işlerde bulundu, son olarak belediye başkâtipliği ve belediye evlendirme memurluğu görevlerinde bulundu. 1993 yılında Elbistan'da vefat etti.

Ahmet Cansız Güllü'nün, hece ve aruz vezniyle yazdığı şiirleri mahalli gazetelerde yayınlandı. Millî Eğitim Bakanlığı, Cansız'ın şiirlerinden oluşan seçmeleri Şardağı'ndan Esen Rüzgâr adlı eserde toplayarak yayımladı.

 

AHMET ÇITAK(D.1893 – Ö.1963)

Ahmet Çıtak, 1893 yılında Kahraman­maraş'ın Elbistan ilçesinin Kızılcaoba mahallesinde doğdu. Eğitimini devam ettirmeyen Çıtak köyüne dönerek buradaki işlere yöneldi. Aynı zamanda çevresindeki âşıklardan etkilendi bu alanda eserler ortaya koydu.

Ahmet Çıtak, halk edebiyatı ve divan tarzı şiirler ortaya koydu. Doğaçlama şiirler söyleyebilen Çıtak, birbirinden güzel şiirleri ile bilhassa da 1960 öncesi siyasi ortamı yeren "Beyler" ve "Sizindir" redifli yergileriyle tanındı. Eserlerinin bir kısmı Kahramanmaraş Belediyesi Yayınlan arasında yayınlandı. Köyünde 18 Ocak 1963 tarihinde geçirdiği trafik kazasında vefat etti.

 

AHMET DOĞRU(D. 1975)

Ahmet Doğru, 1975'te Kahraman­maraş'ın Pazarcık ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Osmaniye'de tamamladı. Yükseköğrenimi ardından, Öğretmenlik yaptı.

Ahmet Doğru, edebiyat çalışmalarına Güneysu dergisinde yazdığı şiirlerle başladı. 2007 yılında Su Edebiyat dergisini çıkardı. Güneysu dergisinin genel yayın yönetmenliğini üstlendi. Halen çeşitli edebiyat dergilerinde şiir ve yazı çalışmalarına devam etmekte ve yazıları yayınlanmaktadır.

Ay Adası (2000), Dünya Döngüsü (2012) ve Aşkın Kaleleri (2014) adlı şiir kitapları vardır.

 

AHMET EKİCİ (D.1954-)

Ahmet Ekici, 1954 yılında Kahramanmaraş'ın Göksün ilçesine bağlı Yeniyapan Köyü'nde doğdu.Şiirlerinde aşk, sevgi, memleket, gurbet temalarını işledi, sosyal taşlamalar yazdı. Çok sayıda radyo ve televizyonda şiir ve söyleşi programlarına da katılan Ekici'nin şiirleri birçok dergi, gazete ve antolojilerde yayımlandı. Ahmet Ekici'nin ‘’Kuru Ağaçtaki Yaprak(1999)’’ ve ‘’Yorgun Yolcu(2000)’’ adlı şiir kitaplan vardır.

 

AHMET KURNAZ (D.1959-)

  Ahmet Kurnaz, 1959 yılında Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde doğdu. İlkokulu, ortaokulu ve liseyi Elbistan'da bitirdi. Yüksek Öğrenimini AÜ Hukuk Fakültesinde tamamladı. Elbistan'da memur ve avukat olarak görev yaptı.

 Can Diktim Toprağa adlı bir eseri vardır.
 

AHMET NECİP OLGUN(D.1949 - )

 Necip Olgun, 1949 yılında Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde doğdu. Yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde tamamladı. Felsefe öğretmem olarak görev yaptıktan sonra emekli oldu.Divan şiiri geleneğinde şiirler yazan Olgun, şiirlerinde "Fecrî" mahlasım kullandı.

 

AHMET SANDAL (D.1965-)

Ahmet Sandal, 1965 yılında Kahra­manmaraş'ın Pazarcık İlçesinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Pazarcık'ta, yükseköğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde tamamladı. Kamuda çeşitli görevlerde bulundu, yöneticilik yaptı.

Şiirlerinin ana teması genelde sosyal ve kişisel gelişim üzerinedir. Bu temalar üzerinde yoğunlaşan şairin şiirlerinde didaktik söylem öne çıkmaktadır. Ahmet Sandal, şiirlerini Girdaptaki Çiçek(2006) ve Daha Vakit Varken(2012) isimli kitaplarında yayımladı.

 

AHMET SÜREYYA DURNA(D.1954 -)

Gazeteci, şair, yazar Ahmet Süreyya Durna 1954 yılında Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine bağlı Nadir köyünde doğdu. İki dönem, bir siyasi partinin İskenderun ilçe başkanlığını yaptı. Uzun süre Akdeniz Bölgesi Basın Ajansı olarak çalıştı. Bazı gazetelerde belgesel araştırmalarının yanında, kültürel makaleleri yayınlandı. Daha sonra belirli aralıklarla köşe yazarlığı icra etti. Anadolu'nun muhtelif yerlerinde çıkan mahalli gazetelerde de kalemiyle hizmetini sürdürdü.Birçok edebiyat dergilerinde şiirleri neşredildi ve bazı eserleri bestelendi. Aynı zamanda, bu dalda birçok ödüller aldı. Bir dönem siyasi çalışmalarda bulundu, bazı kurumlarda yöneticilik yaptı.Ahmet Süreyya Dura’nın Munzur İkili (Hikâyeler), Denemeler (Edebiyat Seçkisi), Şafak Taarruzu (Şiirler), Üç Değirmen Ötesi (Öykü) adlı yayımlanmış eserleri vardır.

 

AHMET TEVFİK PAKSU(D.1926 - )

Ahmet Tevfik Paksu, 1926 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu. Yükseköğrenimini İstanbul Yüksek iktisat ve Ticaret Okulunda yaptı. 1966 yılında Kahramanmaraş senatörü olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine girdi. Kahramanmaraş'tan milletvekili seçildi ve 1975-1976 yıllarında Çalışma Bakanlığı yaptı.

Şiirlerini Şiirlerim adlı eserinde topladı.

 

ALAADDİN ÖZDENÖREN(D.1940-Ö.2003)

 Hikâyeci Rasim Özdenören'in ikiz kardeşi olan Alaeddin Özdenören, 20 Mayıs 1940 tarihinde Kahramanmaraş'ta doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünü bitirdikten sonra çeşitli okullarda öğretmen olarak görev yaptı. 1991 yılında Kültür Bakanlığı Müşavirliğine atanan Özdenören bu görevindeyken emekli oldu.

Lise yıllarında ikiz kardeşi Rasim Özdenören, Cahit Zarifoğlu ve Erdem Beyazıt ile Maraş'ta çıkardıkları Hamle dergisi ve mahalli gazeteler için hazırladıkları edebiyat sayfalarında, edebiyata başlayan Alâeddin Özdenören daha sonraları bazı dergiler yazıp, dergilerde eserleri yayınlanmıştır.

26 Temmuz 2003 tarihinde vefat etti.

1996 yılında Yalnızlık Gide Gide adlı eseriyle Türkiye Yazarlar Birliğinin şiir ödülünü aldı. Alaaddin Özdenören'in Güneş Donanması (1974), Yalnızlık Gide Gide (1996), Şiirler/Bütün Şiirleri (1999) adlı şiir; İnsan ve İslâm 1982; Batılılaşma Üzerine (1983), Devlet ve İnsan (1986), Yakın Çağ Batı Dünyası ve Türkiye'ye Yansımaları (1986) adlı deneme; Şiirin Geçitleri (1996) adlı inceleme ve Unutulmuşluklar(1999) adlı hatıra türünde eserleri vardır.

 

ALİ AKBAŞ(D.1942 - )

Ali Akbaş 1942 yılında Kahraman­maraş'ın Elbistan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Elbistan'da, yükseköğrenimini ise İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamladı. Çeşitli lise ve yüksekokullarda öğretmenlik ve idarecilik yaptı.

Şiir yazmaya lise yıllarında başlayan Akbaş, 1991 yılında Kuş Sofrası adlı şiir kitabıyla Türkiye Yazarlar Birliği tarafından yılın şairi seçildi. 2011 yılında III. Türk Dünyası Edebiyat Dergileri Kongresi tarafından "Türk Dünyasında Yılın Edebiyat Adamı" ilan edildi.

Şiirlerinde Anadolu insanının duygularım terennüm eden Akbaş'ın Masal Çağı (1983), Kuş Sofrası (1991), Gökte Ay Portakaldır (Masal- 1992), Turna Göçü (2011), Erenler Divanında (2011) ve Eylüle Beste (2011) adlı eserleri vardır.

 

ALİ ARSLAN(D.1961 -)

  Ali Arslan (Âşık Aliyar), 1961 yılında Kahramanmaraş'ın Afşin Arıtaş kasabasında doğdu. Çocukluğunda dedesi Âşık Kör Hüseyin'in şiirlerini dinleyerek ve okuyarak şiire ilgi duymaya başladı. Şiirlerinde Âşık Aliyar mahlasım kullandı.

 

ALİ BAŞPINAR(D.1952-)

Ali Başpınar, 1952 yılında Afşin'in Alimpınar köyü Çöte mezrasında doğdu. Şiir yazmaya ilkokul yıllarında başladı ve şiirlerinde "Çöteli" mahlasım kullandı. Yörenin diğer şairleriyle atışmalara katıldı.

 

ALİ BÜYÜKÇAPAR(D.1968-)

 Şair ve yazar Ali Büyükçapar, 1968 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu. İlk ve ortaöğrenimini memleketinde, yükseköğrenimim Konya Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde tamamladı. Öğretmenlik yapmaktadır. Bazı gazete ve dergilerde yazıları yayınlanmıştır.

Ali Büyükçapar'ın Malabadi Otuz Şiir (1996), Kitap Pusulası (1997), Kırk Hadis (1998), İsmi Azam (1999), Necip Fazıl (2003), Ulu Kapı Sırlı Yol (2006), Hafız Osman Sandal (Biyografi), Şahmeran, Ateşi Yakmak (2014) adlı eserleri vardır.

 

ALİ GÖZÜKARA(D.1928-Ö.2005)

Ali Gözükara, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinin Erdelek Köyü'nde doğdu. Küçük yaşta halk şiiri tarzında şiirler söylemeye başladı. Elbistanlı Âşık Ali Gözükara'nın; Seçme Şiirleri (1956), Kalbimin Feryadı (1958), Dersler Konuşuyor (1958), Her Yayladan Bir Çiçek (1959), Vatan Aşkı. Bir Demet, İlkbaharım Böyle Geçti (1967),12 Şubat'ta Kahramanmaraş adlı yayımlanmış kitapları vardır.

 

ALİ HAYDAR TUĞ(D.1959-)

Ali Haydar Tuğ, 1959 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu. Çeşitli devlet kurumlarında memurluk ve yöneticilik yaptı ve emekli oldu. Şiir ve yazılan birçok edebiyat dergisinde yayınlanan Ali Haydar Tuğ, "Bir Edebiyat Yaprağı" adlı derginin yayın yönetmenliğini yapmaktadır.

 

ALİ İHSAN KUYUMCU(D.1950-Ö.2013)

 Ali İhsan Kuyumcu, 1950 yılında Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde doğdu. Yurdun değişik illerinde devlet memurluğu yaptı. Çeşitli gazete ve dergilerde şiir, hikâye ve araştırma yazıları yayımlandı.

Şiirlerini Yudum Yudum, Bildiğin Gibi, Gurbet Akşamları, Çizemediğim Resim adlı kitaplarda topladı. 2013 yılında vefat etti.

 

ALİ KARAOSMANOĞLU(D.1972-)

 Ali Karaosmanoğlu, Andırın’ın Rıfatiye köyünde doğdu. İlköğrenimini köyünde, ortaöğrenimini Kadirli'de, yükseköğrenimini Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde tamamladı. Edebiyat öğretmeni olarak görev yapmaktadır.

Ali Karaosmanoğlu'nun Çaykeş adlı bir şiir kitabı vardır.

 

ALİ KEMAL GÖZÜKARA(D.1931-Ö.2006)

  Şair ve yazar Ali Kemal Gözükara 1931 yılında Kahramanmaraş'ın Elbistan İlçesi’ne bağlı Eldelek Köyünde doğdu. 27 yıl ilkokul öğretmenliği yaptı.

Halk şiiri formatında yazdığı şiirlerinin çoğunda "Adsız" mahlasını kullandı.

Yayınlanmış kitapları: Yırtık Pabuçlar (Roman 1960); Paslı Kelepçeler (Roman 1964); İbili'ye Mektuplar ( Öykü 1970); Masaldan Masal (Masal 1975); 1 Mayıs Türküsü(şiir, 1977); Çeyrek Adam (Fıkralar 1985) Döne'ye Mektuplar (Öyküler 1987); Yola Düşen Kağnılar(Destan 1988); Bıldırcınlar I - II- İÜ (Roman 2001-2002) Ulu Nehir (2003) ;Kiralık Tanık( Öykü2004).

 

ALİ KEMAL NACAROĞLU(D.1953-)

 Ali Kemal Nacaroğlu, 1953 yılında Kahraman­maraş'ta doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Kahramanmaraş'ta tamamladı. Hacettepe Üniversitesi İşletme Fakültesi Teknik Meslek Yüksek Okulunu bitirdi. Memur olarak görev yaptı.Bazı yayınevleri, dergi ve gazetelerde düz yazı ve şiir türünde yayınlanmış eserleri vardır.

 

ARİF BİLGİN(D.1951-)

Araştırmacı, şair ve yazar Arif Bilgin, 1951 yılında Elbistan'da doğdu, Çeşitli okullarda 33 yıl öğretmenlik ve yöneticilik yaptı.

Araştırma, makale, deneme, hikâye ve şiirleri birçok sanat/edebiyat dergilerinde yayınlandı. Özellikle Elbistan'ın tarihi, kültürü, sosyal hayatı ve edebiyatı üzerine yaptığı araştırmalarla önemli hizmetlerde bulundu

Arif Bilgin'in Cumhuriyetin 70. Yılında Elbistan (Müşterek -1993-1994), Üç Gül Düştü Gönlümüzden-Çocuk Şiirleri (Müşterek-1997), Ne Ararsan Kendinde Ara (Âşık Mahrûmî'nin şiirleri- 2000), Gül Dağları (S. Ahmet Kutuzman'ın şiirleri- 2002), Terk Eden Elbistan-1 (2005), Elbistanca - Sözlük - Örnekleriyle Elbistan Ağzı; (2006), Terk Eden Elbistan-2 (2007), Terk Eden Elbistan-3 Namluya Şiir Sürdüler (2008), Kör Edilen Serçeler –Hikâyeler adlı eserleri vardır.

 

ARİF EREN (D.1938-)

1938 yılında Kahramanmaraş'ta doğan Arif Eren, ilk ve ortaokul öğrenimini memleketinde yaptı. Erzurum Eğitim Enstitüsü Edebiyat Bölümünü bitirdi. Çeşitli liselerde ve eğitim enstitüsünde Türkçe ve edebiyat öğretmenliği yaptı.

İlk şiiri 1964 yılında Çağrı dergisinde yayınlanan şairin şiirleri daha sonra çeşitli edebiyat delgilerinde ilgi gördü. 2005 yılında Antalya Şair, Ozan, Yazar ve Ressamlar Kültür Derneği tarafından 2. Şairler Buluşması'nda yılın Akdeniz Büyük Şiir Ödülü'ne layık görüldü.

Arif Eren, şiirlerini Bu Kent Sende Kalsın(1963), Yurt Teşbihi(1975), Hayatı Huzura Ayarlamak(1985), Görkemli Denge(1996), Zaman Yerinde Durmaz(2006) ve Arif Eren Hayatı-Sanatı-Şiirleri(2010) adlı eserlerinde topladı.

ARİF TAŞKALE(D.1934-)

Arif Taşkale, 1934 yılında Kahraman­maraş'ın Afşin ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Afşin'de, lise öğrenimini Adana'da tamamladı. Yurdun değişik illerinde ziraat teknisyeni ve yöneticilik olarak görev yaptı ve emekli oldu.

Halk şiiri tarzında şiirler yazan, yörenin âşıklarıyla atışmalara katılan Arif Taşkale'nin Dağlar ve Sancı isimli yayımlanmış şiir kitapları vardır.

 

ASUMAN SOYDAN ATASAYAR(D.1959-)

Asuman Soydan Atasayar, 1959 yılında Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde doğdu. Yükseköğrenimini Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümünde tamamladı. Şiir ve yazılan pek çok gazete, dergi, site ve antolojilerde yayımlandı.

Asuman Soydan Atasayar'ın Üçüncü Mevsimdeyim (2010), Kahraman Ve Öncü Kadınlarımız (2011), Bir Yudum Ben (2013) adlı şiir kitapları ve Yitik Parçam (2012) adlı yayımlanmış romanı vardır.

 

ÂŞIK ALİ ATAŞ(D.1946-)

Âşık Ali Ataş, 1946 yılında Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde doğdu. İlkokul öğreniminden sonra imkânsızlık yüzünden öğrenimine devam edemedi. Şiir yazmaya da öğrencilik yıllarında başladı. Ünlü halk şairi Abdurrahim Karakoç'un şiirlerinden etkilendi ve Karakoç 'u kendisine rehber eyledi.

Şiirlerinde köyünü ve köylünün yaşantısını anlattı. Birçok ili dolaştı, birçok âşıkla karşılaşıp atışmalar yaptı. Şiirlerinde Âşık Ali mahlasım kullanan şair yoksulluk, Çağlayancerit, sosyal yergi, çevre duyarlılığı, eski köy hayatına özlem gibi konuları işledi.

Âşık Ali Ataş'ın Çağlayancerit (2011), Anlatamadım (2012) ve İnanmadılar (2014) isimli şiir kitaplan vardır.

 

ÂŞIK ÇİMANİ(D.1932- Ö.1988)

  Asıl adı Ali Çimen olan Âşık Çimanî, 1932 yılında Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinin İğde kasabasında doğdu. Henüz yedi yaşındayken babasını kaybederek yetim kalması hayatını etkiledi; ilkokuldan sonra yoksulluk nedeniyle öğrenimine devam edemedi. Almanya'ya işçi olarak gitti. Almanya'dan Elbistan'a gelirken geçirdiği trafik kazası sonunda vefat etti.

            Şiirlerinde çoğu kez Âşık Çimanî veya Sefil Çimanî mahlaslarını kullanan şair şiirlerinde sosyal konulara ağırlık vermiştir.

            Eserleri "Âşık Çimanî" adlı kitapta toplanarak yayımlanmıştır.

 

ÂŞIK DEVAİ(D.1957-)

Asıl adıl Mustafa Çıplak olan Âşık Devaî, 1957 yılında Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine bağlı Sarıçiçek köyünde doğdu. İlkokul öğreniminden sonra yoksulluk nedeniyle öğrenimine devam edemedi. Çocukluğundan itibaren Karacaoğlan, Pir Sultan Abdal, Yunus Emre, Mahzunî, Reyhanî, Murat Çobanoğlu, Davut Sularî, Âşık Veysel, Neşet Ertaş gibi usta âşıkların şiirlerini dinleyerek veya okuyarak kendisini yetiştirmiştir. Devaî mahlası, 1983 yılında Kayseri'deki âşıklar kahvehanesinde "sağlık" konulu atışmada gösterdiği başarıdan dolayı Prof. Dr. Tuncer Gülensoy tarafından verildi.

Devaî, şiirlerinin bir kısmını 1992 yılında Gönül Pencerem adlı şiir kitabında topladı. Eserlerinde lirik ve coşkulu üslubunun önemli olduğu belirtilir. Hakkında "Âşık Devaî Hayatı, Sanatı ve Şiirleri" adlı biyografi kitabı hazırlandı.

 

ÂŞIK HÜDAİ(D.1940- Ö.2001)

Asıl adı Sabri Orak olan Âşık Hüdâi, 1940 yılında Kahramanmaraş'ın Göksün ilçesinin Yoğunduk köyünde doğdu. Maddî imkânsızlıklar yüzünden okula gidemedi. Asker ocağında okuma-yazma öğrenen Hüdâi, halk hikâyelerini, usta şairlerin şiirlerini okuyarak kendini yetiştirdi. On bir yaşından sonra irticalen şiirler söylemeye başladı. "Hüdâi" mahlasım Kadirli Âşıklar Gecesi'nde gösterdiği başarı sebebiyle aldı.

Âşıklık-şairlik dalında çeşitli ödüller aldı. Sazı ve sözüyle âşıklık geleneğinin bütün özelliklerine sahip olan Hüdâi, şiirlerinde sade bir Türkçeyle daha çok tabiat, aşk, insan ilişkileri ve tasavvuf konularım işledi.

2001 yılında vefat eden şairin, Gönül Diyarından Deyişler (1971), Yaralar Beni (1977), Sevgi Bizim Dinimizdir (2001) adlı eserleri vardır.

 

AŞIK HÜSEYİN (D.?-Ö.1950?)

  XIX. yüzyılın ortalarıyla XX. yüzyılın ilk yarısında yaşamış olan Âşık Hüseyin (Tenecioğlu), Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi Erçene köyünde doğdu. Osmaniye, Gâvurdağları'nda köy köy gezerek, türküler söyleyerek âşıklık geleneğine uygun bir şekilde yaşadı.

            Hayatı çevresinde "Âşık Hüseyin ve Acem Kızı", "Âşık Hüseyin ve Türkmen Kızı", "Âşık Hüseyin ve Benli Döne Hatun" hikâyeleri oluşmuş olup; onun hikâyeli türküleri Amanos ve Gâvurdağları'nda hâlen yaygın olarak söylenmektedir.

Âşık Hüseyin, genellikle yaşadığı çevrede tanınmış kişilerin ölümüne ağıtlar yakarak, hoşuna giden güzelleri överek âşıklığım sürdürdüğü belirtilir. Âşık Hüseyin'in ne zaman vefat ettiği tam olarak bilinmemektedir.

 

ÂŞIK KUL AHMET(D.1932-Ö.1996)

Asıl adı Ahmet Kartalkanat olan Âşık Kul Ahmet, 1932 yılında Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine bağlı Bozlar köyünde doğdu. İlkokuldan sonra eğitim görmedi. Hayatı yoksulluk içinde geçti. Babası ve dedesi de âşık olan Kul Ahmet, köylüsü Hasan Usta'dan saz dersleri aldı 12 yaşında saza başladı.

Şiirlerinde Karacaoğlan'ın, Âşık Kerem'in, Pir Sultan Abdal'ın, Şah Hatayi'nin, Fuzuli'nin ve Âşık Veysel'in etkileri görülür.

1996 yılında vefat eden Âşık Kul Ahmet'in şiirleri, Kul Ahmet Hayatı ve Şiirleri, Kul Ahmet ile Şah Zeynep, Zalimin Zulmüne Ha Dayan. Gelin Dostlar Bir Olalım, Güzel Anadolu'm, Barışalım, Dünyanın Sesi, Atatürk'ün İzindeyiz adlı kitaplarda yayımlanmıştır.

 

ÂŞIK KUL HALİL(D.1840-Ö.1900?)

Âşık Halil, 1840 (?) yılında Afşin'de doğdu. Çocuk yaşlarda ağabeyiyle birlikte Afşin'den ayrılarak Andırın'ın Başbucak köyüne yerleşti. Âşıklık geleneğine uygun olarak başta Andırın, Düziçi, Kadirli, Osmaniye, Göksün olmak üzere Çukurova'nın yayla ve obalarım dolaştı, bu çevrede şöhret oldu, hayatı etrafında hikâyeler oluştu. Âşık tarzı halk şiirinin gerektirdiği bütün özelliklere sahip olan şiirleri dilden dile günümüze kadar ulaştı.

Bir süre çiftçilik yapan Âşık Halil, ömrünün son yıllarında tekrar Afşin'e döndü ve 1900 (?) yılında vefat etti.

 

ÂŞIK KUL HAMİT(D.1914-Ö.1978)

Âşık Kul Hamit, 1914 yılında Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinin Alemdar köyünde doğdu. Ömrünü eğitmenlik, imamlık, ırgatlık, çiftçilik yaparak geçirdi. Şiirleri, Kul Hamit'in Hayatı ve Şiirleri, Kalbimin Sesi ve Umut Çiçekleri adlı kitaplarda yayınlandı.

1978 yılında vefat etti.

 

ÂŞIK KUL HASAN(D.1933-Ö.2010)

Âşık Kul Hasan, 1933 yılında Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinin Emirilyas köyünde doğdu. İlkokulu 3. sınıfa kadar köyünde okudu. Henüz 6-7 yaşlarındayken, köylerine gelip giden dedeler ve âşıklar aracılığıyla şiirle ve türkülerle ilgilenmeye başladı. Pir Sultan, Şah Hatayî, Seyit Nesimî'nin şiirlerini ezberleyerek yetişti.

Âşık Davut Sularî, Âşık Veysel, Âşık İhsanı, Âşık Mahzunî gibi âşıklarla Anadolu konserlerine katıldı.1982 yılında Hacı Bektaş Veli'yi anma törenlerinde "Pirimiz" adlı şiiriyle birincilik kazandı. Âşık Kul Hasan'ın "Bana Bana" ve "Yana Yana" adlı yayınlanmış iki kaseti; "Yirminci Yüzyılın insanlarıyız" ve "Âşıklar Bahçesi" adlı iki kitabı yayınlandı.

Âşık Kul Hasan, 2010 yılında vefat etti.


AŞIK MAHRUMİ(D.1932-2006)

Âşık Mahzunî Şerifin saz ve yorum ustası Âşık Mahrûmî’nin asıl adı Rahmi Kaya'dır. 1932 yılında Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinin Berçenek Köyü'nde doğdu. İlköğrenimini köyünde tamamladı. Fakirlik yüzünden öğrenimine devam edemedi. 12 yaşında çobanlık yapmaya başladı. Bazı şiirleri bestelendi. 2006 yılında vefat etti.

Hakkındaki bilgiler hazırlanan "Ne Ararsan Kendinde Ara Âşık Mahrumî’’ adlı kitapta toplandı.

 

ÂŞIK MAHZUNÎ(D.1940-Ö.2002

Âşık Mahzunî, 1940 yılında Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinin Berçenek (şimdiki adı Tarlacık) köyünde doğdu. Asıl adı Mehmet Şerif Cırık'tır. Ancak adım sonradan Şerif Mahzunî olarak değiştirdi. Âşıklık geleneğini küçük yaşlarda öğrendi. 12 yaşında bağlama çalmaya başlayan Âşık Mahzunî, ilk derslerini de amcası Âşık Fezalî'den aldı.

Ankara'da askerî okullarda okudu ve orduda görev yaptı. 1961 yılında ordudan ayrıldı. Bundan sonra kendini ozanlığa adayan şair, Âşık Veysel, Davut Sularî gibi âşıklardan etkilendi. Henüz yirmi yaşındayken "İşte Gidiyorum Çeşmi Siyahım" adlı ilk plağım çıkarttı. İlk plağıyla geniş bir kitlenin beğenisini kazanan Mahzunî, Âşık Veysel tarafından da takdir gördü.

Yaklaşık 3000 kadar şiiri olan Mahzunî, 400’ün üzerinde 45'lik plak, 15 kadar LP, CD ve 50'den fazla kaset doldurdu. "Domdom Kurşunu", "Amman Doktor", "Çeşme Siyahım", "Gizli Gizli", "Bilmem Ağlasam mı", "Boşu Boşuna", "Dumanlı Dumanlı Oy Bizim Eller" gibi Türküleri başka sanatçılar tarafından da okunan Âşık Mahzunî, Türkiye'nin hemen her yerinde ve Türkiye dışında birçok ülkede konserler verip çeşitli şenliklere katıldı.

Ayrıca Âşık Mahzunî, şiirlerinin bir bölümünü Dolunaya Tül Düştü(1995) adlı kitapta topladı. Âşık Mahzunî 2002 yılında vefat etti.

 

ÂŞIK MEÇHULÎ(D.1946-Ö.2011)

Asıl adı Hasan Öztürk olan Âşık Meçhulî, 1946 yılında Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine bağlı Kaşanlı köyünde doğdu. Dokuz yaşında irticalen şiir söylemeye başladı. Yaşadığı yörenin âşıklarını kendine usta edindi ve onlardan feyz aldı. Onbir yaşlarında yazdığı şiirlerden dolayı yörenin usta âşığı Âşık Kul Hasan tarafından abdal mahlası verildi. Üç yıl kadar Kul Hasan'a çıraklık etti ve böylece kendi ifadesiyle "âşıklık geleneğinin bir üyesi oldu."

Meçhulî, şiirlerini Diri Gezen Ölü ve Dumansız Ataş (2011) adlı kitaplarında yayınladı. Âşık Meçhulî, 2011 yılında vefat etti.

 

ÂŞIK MEFTUNÎ(D.1949-)

Asıl ismi Mustafa Doğan olan Âşık Meftunî, 1949 yılında Kahramanmaraş'ın Öksüzlü köyünde doğdu. Halk şiirine ve âşıklık geleneğine küçük yaşlarda ilgi duymaya başladı. Saz çalıp deyiş söylemeyi amcası Ulu Ahmet'ten öğrendi. 1979 yılında Anadolu Halk Ozanları Derneği başkanlığı görevine getirildi. Bu dönemde Âşık Mahzunî, Ruhi Su, Meçhulî gibi âşıklarla dostluklar kurdu.
            Şairin kendisine ait 22 plak, 3 kaset ve 3 cd hazırladı. Şiirlerinin bir kısmım Ateşten Gömlek(2004) adıyla kitap hâlinde yayınladı.

 

ÂŞIK MISDILI(D.1880-?)

Âşık Mısdılı (Mustafa Hartlap) 1880 yılında Kahramanmaraş'ın Hartlap köyünde doğdu. Şiirlerinde yaşadığı dönemin ve çevrenin sosyal hayatında gördüğü aksaklıkları hicvettiğinden hiciv şairi olarak tanındı. Şiirlerinde zaman zaman Arapça ve Farsça kelime ve tamlamalara da yer vermesi, gazel tarzında düzenlenmiş şiirlerinin bulunması Âşık Mısdılı'nın divan şiirine de aşina olduğunu göstermektedir.

Âşık Mısdılı, 1952 yılında vefat etti.

 

ÂŞIK RIZA (RIZA ÇİFTÇİ)(D.1965-)

          Asıl adı Rıza Çiftçi olan Âşık Rıza, 1965 yılında Kahramanmaraş'ın Şerefoğlu köyünde doğdu. Başta babası olmak üzere çevresindeki âşıklık geleneğine göre çalıp söyleyenlerden etkilenerek küçük yaşlardan itibaren şiir söylemeye ve saz çalmaya başladı. İrticalen atışmalara katıldı. Yurdun çeşitli yerlerinde türküler söyledi. Konserlere katıldı. Belediye Konservatuvarında ses sanatçısı olarak görev yapmaktadır. Âşık Rıza mahlasını kullanan şair-ozan Halk Ozanları Kültür ve Dayanışma Derneğinin üyesidir.

 

ÂŞIK SELAMİ(D.1953)

            Asıl adı Ramazan Mengilli olan Âşık Selâmi, 1953 yılında Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinin Kılılı Beldesinde doğdu. Yunus Emre'yi ve Karacaoğlan'ı kendisine rehber edindi. Şiirde kendisine Selami mahlasını tercih etti. Kültür Bakanlığınca Halk Ozanı ünvanı verildi ve tescillendi. Şiirlerinin bir kısmını Rüzgâr, Şecaat ve Âşık Selâmi adlı kitaplarında topladı.

 

ÂŞIK YENER(D.1928-Ö.2009)

            Asıl adı Hacı olan Âşık Yener, 1928 yılında Afşin'in Tanır kasabasında doğdu. İlkokulu kendi köyünde okudu. Âşıklık geleneğini ve şiiri küçük yaşlardan itibaren öğrenmeye başladı. Küçük yaşlarda aile büyüklerinden dinlediği türküler ve halk hikâyeleri, geleneği tanımasında yardımcı oldu.

            Saz şiirinin en kuvvetli, en usta âşıklarından biridir. 200'den fazla şiiri bestelenerek çeşitli sanatçılar tarafından plaklara ve kasetlere okundu. Bunların arasında "Kız Sen İstanbul'un Neresindensin", ''Yol Ver Dağlar Yol Ver Bana", "Yol Üstüne Bir Gül Diktim", "Hoşça Kal Dünya" gibi ünlü şarkı ve türküler de bulunmaktadır.

Şiirlerini Deyişler Demeti (1982), Şiirler Demeti (1992), Yol Ver Dağlar Yol Ver Bana (1998) ve Binboğa'dan Marmara'ya (2008) kitaplarında topladı.

Şair, 13 Ekim2009 yılında vefat etti.

 


ATIF BEDİR(D.1965-)

Atıf Bedir, 1965 yılında Kah­ramanmaraş'ta doğdu. Asıl adı Abdurrahman Başpınar'dır. Ankara Üniversitesi DTCF'den mezun oldu. Şiir ve düz yazıları çeşitli sanat-edebiyat dergilerinde yayımlandı. Türkiye Yazarlar Birliği üyesi olan şairin Ateş Salaları (1998) ve Rüzgârın Dili Lâl (2010) adlı şiir kitapları vardır.

 

AVNİ DOĞAN(D.1951)

Avni Doğan 1951 yılında Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde doğdu. Çeşitli okullarda öğretmenlik ve yöneticilik yaptı. Şiirleri çeşitli sanat edebiyat dergilerinde yayımlandı. Eserleri: Ortadoğu Çocukları (1986), Gelirdim İnce Sessizliklerle (1991), Namlunun Ucundaki Ülke (Makaleler 1996), Bir Gökyüzüdür Yürek (1996), Bu Sevda Benim Değil (1998), Bütün Şiirler (2003).

 

AYŞEGÜL TAŞKIN(D.1981-)

Ayşegül Taşkın, 1981 yılında Kahraman­maraş'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kahramanmaraş'ta, yükseköğrenimini Anadolu Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünde tamamladı. Öğretmenlik yaptı.

Şiir ve deneme çalışmaları çeşitli dergilerde yayımlandı. İçim Bir Yangın Yeri (2009) adlı yayımlanmış şiir kitabı bulunmaktadır.

 

BAHAETTİN KARAKOÇ(D. 1930 -)

Şair bir ailenin ferdi ve Abdurrahim Karakoç'un ağabeyi olan Bahaettin Karakoç, 1930 yılında Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde doğdu. İlköğrenimini doğduğu köyde yaptı.

İlk şiiri 1942 yılında Yurt Gazetesi'nde yayınlandı. 1983 yılında "Bir Çift Beyaz Kartal" adlı kitabıyla şiir dalında Türkiye Yazarlar Birliği ödülünü aldı. 1986 yılında çıkarmaya başladığı Dolunay Sanat ve Edebiyat Dergisi ve Dolunay Şiir Şölenleriyle şiiri ayağa kaldırmaya soyundu ve vermek istediği mesaj Türkiye geneline yayıldı. Kurmuş olduğu Dolunay Yayınlan ile de yazarlık ve şairlik damarı olan gençleri edebiyat dünyasına kazandırmayı amaçladı. Kendisine 2004 yılında Karacaoğlan Onur Ödülü, 2008 yılında ESKADER ödülü, 2009 yılında Kahramanmaraş İl Özel İdaresi Sanat Ödülü, 2011 yılında Evliya Çelebi Ödülü, 2011 yılında İLES AM Üstün Hizmet ve Başarı Ödülü verildi. 2014 yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi tarafından fahri doktorluk unvanı verildi. Ve daha birçoğu…

Eserleri: Mevsimler ve Ötesi (1962), Seyran (1973), Sevgi Turnaları (1975), Ay Şafağı Çok Çiçek (1983), Kar Sesi (1983), Zaman Bir Beyaz Türküdür(1984), İlk Yazda (1984), Bir Çift Beyaz Kartal (1986), Menzil (1991), Uzaklara Türkü (1991), Güneşe Uçmak İstiyorum (1993), Şiir Burcunda Çocuk (Müşterek antoloji 1993), Beyaz Dilekçe (1995), Güneşten Öte (1995), Dolunay Şiir Güldestesi (Antoloji-1996), Leyi ü Nehar Aşk(1997), Aşk Mektupları (1999), Ihlamurlar Çiçek Açtığı Zaman Ay Işığında Serenatlar(2001), Sürgün Vezirin Aşk Neşideleri (2004), Ben Senin Yusuf un Olmuşum (2006), Gündemde Yine Aşk Var (2008).

 

BAHTİYAR ASLAN(D.1971-)

Bahtiyar Aslan 1971 yılında Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Kahramanmaraş'ta, yükseköğrenimini Fırat Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde yaptı. Üniversitede okurken bir grup arkadaşıyla Nilüfer isminde bir dergi çıkarttı.

Şiir ve yazıları çeşitli sanat-edebiyat dergilerinde yayımlandı. "Su" adlı şiir, "Kentin Haberi Yok" adlı roman ve "Günebakan" adlı deneme türünde eserleri vardır. Halk şairi Behlül Ali, 1881 yılında Elbistan'ın Izgın köyünde doğdu. Gençlik yıllarında bir süre medrese eğitimi gördü Ancak çeşitli nedenlerle eğitimini sürdüremedi. Küçük yaşlarda başladığı âşıklığı ömrünün sonuna kadar devam ettirdi. Şiirlerini "Behlül Ali ile Güllü Fadime" adlı defterinde topladı. Birçok şiiri türkü olarak söylendi. 1956 yılında vefat etti.

Hakkında, Maraşlı Âşık Behlül Ali adlı kitap hazırlandı.

 

BEJAN MATUR(D.1968-)

Bejan Matur 1968 yılında Kahraman­maraş'ın Pazarcık ilçesinin Maksutuşağı köyünde doğdu. İlk şiirleri aralarında Defter ve Adam Sanat'ın da bulunduğu belli başlı edebiyat dergilerinde yayımlandı. İlk kitabı Rüzgâr Dolu Konaklar kitabıdır. Tanrı Görmesin Harflerimi, Ayın Büyüttüğü Oğullar - Onun Çölünde diğer önemli eserleridir. Halk yaşamının, varoluşunun ilkesel köklerine uzanan epik boyutlu şiiriyle 90'lı yılların şiirinin ve günümüz Türk şiirinin en dikkate değer şairlerinden olduğu kaynaklarda belirtilir.

Bejan Matur ’un eserleri: Rüzgâr Dolu Konaklar (1996), Tanrı Görmesin Harflerimi (1999), Ayın Büyüttüğü Oğullar (2002), Onun Çölünde (2002) , İbrahim'in Beni Terketmesi (2008), Doğunun Kapısı Diyarbakır (2009), Kader Denizi (Şiir- 2009), Dağın Ardına Bakmak (fikir - 2010).

BÜNYAMİN KÜÇÜKKÜRTÜL(D.1970-)

Şair ve ressam Bünyamin Küçükkürtül 1970 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kahramanmaraş'ta, üniversiteyi Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Ana sanat Dalı'nda tamamladı. 1994'ten beri öğretmenlik yapmaktadır.

Şiirleri taşra dergilerinde yayımlandı. İnsan Saati dergisinin editörlüğünü, İzdüşümcü Yaklaşım'ın kuruculuğunu yaptı. İlk şiir kitabı Yanımdaki, ikinci şiir kitabı Dağ Hazırlığı, üçüncü eseri ise Hiçbir Baloda Yokum adını taşımaktadır.

 

CAHİT ZARİFOĞLU(D.1940-Ö1987)

Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin önemli şairlerinden biri olan Cahit Zarifoğlu, 1940 yılında Ankara'da doğdu.

Edebiyata ilgisi Kahramanmaraş'ta lise yıllarında beraber okuduğu Alaaddin Özdenören, Rasim Özdenören, Erdem Beyazıt ve Mehmet Akif inan grubuyla başladı. Şiirleri Yeni Dergi, Türk Dili, Diriliş, Edebiyat, Papirüs, Soyut, Yönelişler dergilerinde yayımlandı. Adı geçen arkadaşlarıyla birlikte Mavera dergisini çıkarttı. Şiir anlayışı bakımından Sezai Karakoç ve Necip Fazıl çizgisinde yer alır.

Cahit Zarifoğlu, öncesiz ve sonrasız bir şiir ortaya koymuştur. Onun şiirleri, içerdiği hüzün bakımından İkinci Yenicilerden Turgut Uyarla, düşünce yapısı açısından Sezai Karakoç'la, imge bakımından Alman şair Rilke ile ilişkilendirilirse de, tekil bir şiirdir. Bu kendine özgü oluş, şiirlerinin genellikle kapalı ve anlaşılmaz bulunmasına neden olduğu kaynaklarda belirtilir.

Daha çok "Diriliş" "Edebiyat", "Mavera" dergilerinde çıkan şiir, hikâye, günlük ve eleştirileriyle tanındı. Son dönemlerinde ise çocuk edebiyatına yöneldi. Çocuklar için yazdığı kitaplardan Yürekdede ile Padişah adlı eseriyle 1984'te Türkiye Yazarlar Birliğince yılın yazarı seçildi.

Cahit Zarifoğlu, 7 Haziran 1987 tarihinde vefat etti.

Eserleri:

Şiir: işaret Çocukları(1967), Yedi Güzel Adam(1973), Menziller(1977), Korku ve Yakarış (1986), Şiirler (Bütün şiirleri-1989); Hikâye türündeki eserleri: İns (1974); Çocuk hikâyeleri: Serçekuş (1983), Katırarslan (1983), Ağaçkakanlar (1983), Yürekdede ile Padişah (1984), Gülücük (1989), Ağaç Okul(1990), Küçük Şehzade(1987), Motorlu Kuş(1987), Kuşların Dili(1988); Roman: Savaş Ritimleri(1985); Günlük: Yaşamak(1980); Deneme: Bir Değirmendir Bu Dünya(1987), Zengin Hayâller Peşinde(2006); Tiyatro: Sütçü İmam(1987).

 

CELALETTİN KURT(D.1960)

Celalettin Kurt, 1960 yılında Kahra­manmaraş'ın Elbistan ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Elbistan'da tamamladı. Yükseköğrenimini İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsünde tamamlayarak, öğretmenliğe başladı. Anadolu'nun çeşitli yerlerinde öğretmenlik, yöneticilik yaptı. Çeşitli dergi ve yayınlarda eserleri vardır. Bu alanda çeşitli ödüllere layık görüldü.

Hikâye, deneme, makale, monografi, araştırma türlerinde de birçok eseri bulunan Kurt, şiirlerini Gönlünüz Çiçek Tarlası, Üç Gül Düştü Gönlümüzden (Müşterek), Çiçekler Artık Solmasın, Gülrıâre, Adın Kaldı Yüreğimde, Dibace-i Aşk, Mavi Kuşun Rüyası, O Amcalar Umutlarımızı Çaldılar, Türkülerin Gül Sesi, Kar Beyaz Ölüm ve Bu Türküyü Senle Söylemek Vardı adlı eserlerinde topladı. Ayrıca Celalettin Kurt'un, Elbistan Şairler Antolojisi I- II, Dile Gelen Elbistan, Dünden Bugüne Elbistan (Müşterek), Ahmet Cansız Güllü (Müşterek monografi), Sevgiyle Dinlen Hayat (Hikâye), Yine De idealizm (Deneme-makale), Dünde Kalan Elbistan (Müşterek) adlı nesir türünde eserleri de vardır.

 

CEVDET ALPEREN (D.1954-)

Cevdet Alperen, 1954 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Kahramanmaraş'ta yaptı. Yükseköğrenimini Gaziantep Eğitim Enstitüsünün Matematik Bölümünde tamamladı. Çeşitli okullarda öğretmenlik ve yöneticilik yaptı.

Şiir ve makaleleri çeşitli dergi ve gazetelerde yayımlandı. Cevdet Alperen'in İlimiz Kahra­manmaraş (İnceleme-1986), Baharın Koynunda Zindan (Şiir-1989), Kahramanmaraş Kahramanlık Destanları (Antoloji1995), Öğretmen Şiirleri (Antoloji- 1997), Meslek Matematiği (1991) ve Hoca Ahmet Yesevi (Biyografi- 1999) adlı yayımlanmış eserleri vardı.

 

COŞKUN ÇOKYİĞİT(D.1959)

Coşkun Çokyiğit, 1959 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu. Yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde tamamladı. Şiirleri Doğuş Edebiyat, Türk Edebiyatı, Türkiye Günlüğü gibi delgilerde yayınlanan Coşkun Çokyiğit ‘in "Gitmesen Olmaz mı " isimli yayınlanmış bir şiir kitabı vardır.

 

CUMA TAHİROĞLU(D1952-)

Cuma Tahiroğlu, 1952 yılında Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinin Çobanbeyli kasabasında doğdu. Ortaokul öğrenimini Afşin'de, lise öğrenimini Kahramanmaraş'ta yaptı.

Çeşitli kurumlarda farklı görevlerde bulundu. Kahramanmaraş belediye başkan yardımcılığı yaptı. 1994 yılında Avrupa'ya teknik araştırmacı ve kültürel danışman olarak gitti ve konferanslar verdi. Gençlik yıllarından beri yazı hayatının içinde olan Cuma Tahiroğlu'nun yazılan çeşitli dergi ve gazetelerde yayımlandı. Makale türündeki yazıları Kalbime Sığdıramadıklarım ve Gül Medeniyeti Kurtlar Sofrasında isimli kitaplarında, şiirleri de Gönlümün Sesi (2004) adlı kitabında yayımladı.

 

ÇELEBİ-ZÂDE ALİ ÎLMÎ(D. ?-Ö.1809) 

Çelebi-zâde Ali Îlmî, XIX. yüzyılda yaşamış Maraşlı bir divan şairidir. Aynı zamanda ilim adamı olan şair, Maraş'ta müftülük, Afşin Ashâb-ı Kehf Medresesinde müderrislik yapmıştır. Şiirlerinde İlmî mahlasnı kullanmış olan şairin ''Nazm-ı Bedi", ''Tuhfe-i Vehbi Şerhi" ve "Manzum Ferâid" adlı üç eseri bulunmaktadır.

 

DERDİÇOK(D.1874-Ö.1937)

Asıl adı Ömer Lütfi olan Derdiçok, 1874 yılında Elbistan'da doğdu. Düzenli bir eğitim görmedi. Köy imamı olan babasının yanında hafızlığa başladı ise de gönlü şiirden yana olan âşık hafızlığı sürdüremedi. 23 yaşından sonra tamamen şiirle ilgilendi. Kuvvetli irticali ve saza olan hâkimiyeti ile kısa sürede tüm çevrede tanındı.

Zamanında en çok tanınan ve en usta âşıklardan birisi oldu. Prof. Dr. Fuat Köprülü, Türk Saz Şairleri adlı eserinde Derdiçok için "Asil halk zevkine yaklaşan şiirleriyle âşık edebiyatının asrımızdaki son değerli mümessillerinden sayılabilir" olduğunu belirtmiştir. Karacaoğlan gibi aşk, ayrılık ve tabiat konularında koşma ve semai türünde yazmış olduğu şiirleri önemlidir. Hakkında yayınlanmış "Derdiçok ve Şiirleri; "Derdiçok ‘un Hayatı ve Şiirleri",  "Afşinli Derdiçok" yayınlar bulunmaktadır.
            Derdiçok, 1937 yılında Tanır'da vefat etti.

 

D.MEHMET BOLAT(D.1962)

D. Mehmet Bolat, 1962 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu. İlköğrenimini Kahramanmaraş'ta yaptı. Şiirlerinde samimi, yürekli, açık, konuşma diline yakın bir üslubu vardır. Şiirlerinde insanla ilişkili olan bireysel ve toplumsal konulan işledi.

Şiirlerini Umuda Yazılmış Mektup (2001) adlı kitapta topladı.

 

DOĞAN SOYDAN(D.1946-)

Doğan Soydan, 1946 yılında Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde doğdu. İlk ve ortaokulu Afşin'de, Lise ve öğretmen okulunu Kahramanmaraş'ta bitirdi. Yükseköğrenimini İzmir-Buca Eğitim Enstitüsünde yaptı. Yurdun çeşitli illerinde öğretmenlik yaptı.

Lise yıllarında yazdığı şiirleri, o yıllarda yerel gazete ve dergilerde yayımlandı. "Ahraz Bağdat" adlı öyküsü, 1975 yılında İzmir Radyosu'nda yayınlandı. Doğan Soydan'ın Delikli Kuruş (Öykü-1988), Dünyam İğne Ucu (Öykü-2003), Dünden Bugüne Barakfakih (Araştırma-2003), Sen Yine De Üzülme (Öykü-2007), 81 İl - 81 Şiir (1912) adlı yayımlanmış eserleri vardır.

 

 DOSTOZAN(MEHMET HANİFİ SARIYILDIZ)(D.1931-Ö.2012)

Bir Kahramanmaraş sevdalısı olan Dostozan'ın asıl adı Mehmet Hanifi Sarıyıldız'dır.1931 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu. Henüz ilkokul sıralarında şiir yazmaya başladı. İlk ve ortaöğrenimini memleketinde, yükseköğrenimini Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinde yaptı. 2004 yılında şiirlerini "Maraşca ve Kar" adıyla kitaplaştırdı. Şiirlerinde Dostozan mahlasını kullandı. Kalem halk şairi olan Dostozan, memleketi olan Kahramanmaraş'a olan büyük sevgisini yansıttığı şiirleriyle tanındı. Hakkında yazılan "Dostozan M. Hanifi Sarıyıldız Hayatı ve Şiirleri" yayını bulunmaktadır.

Dostozan, 2008 yılında vefat etti.

 

DURAN BOZ (D. 1958-)

Şair ve yazar Duran Boz, 1958 yılında Kahramanmaraş'ın Hacıeyüplü Köyünde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Kahraman­maraş'ta tamamladı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Değişik okullarda öğretmen olarak çalıştı. Şiir ve yazıları çeşitli dergilerinde yayımlandı. Şiir ve yazılarında Ömer Erinç adını kullanmaktadır.

Duran Boz'un yayımlanan eserleri şunlardır: Turna Gözleri ve Karanfil (Şiir, 1991), Geniş Zaman Süvarileri (Şiir, 1999), Bir Şimdürizaman Şairi Mehmet Akif Ersoy (Biyografi, 2008), Yahya Kemal Kitabı (Biyografi, 2008), Kitaba Çağrı Sınavında İnsan (Seçki, 2009), Yazarların Şehri Kahramanmaraş (Seçki, 2009), Şiirli Şehir Kahramanmaraş (Seçki, 2009) Kahramanmaraş Öykü Günleri -Erdoğan Aydoğan'la birlikte- (Sempozyum Bildirileri, 2010), Seferi Yazılar, (Deneme, 2010), Düşünen Kalem Nuri Pakdil -Hüseyin Su ile birlikte- (Sempozyum Bildirileri, 2011), Çok Sesli Bir Yazar Rasim Özdenören (Sempozyum Bildirileri, 2011), Kitaba Çağrı (Seçki, 2012), Kahramanmaraş Türküleri ve Oyun Havalan -H. Fatoş Derebent ile birlikte- (2012), Okuma Hikâyeleri (2013), Büyük Doğu'nun Ruhu Necip Fazıl Kısakürek (2013), Yazma Hikâyeleri (2014).

 

DURDU GÜNEŞ(D.1962)

Durdu Güneş, 1962 yılında Kahra­manmaraş'ın Elbistan ilçesinde doğdu. İlk ve ortaokulu Elbistan'da, liseyi Ankara'da okudu. Ankara Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Türkiye Yazarlar Birliği Üyesi olan Durdu Güneş'in; Ben Hâkimim Masum Bey(Mizah, 2010), Hayvanlığın Âlemi Var(Mizah, 2012), Hangi Başarıdan Alırdınız(Kişisel gelişim, 2013), Memur Olduğumu Kimseye Söyleme(Mizah, 2013), Bitkilerle Sohbet(Mizah, 2013), Aşk Bir Yalnızlık Şarkısıdır(Şiir, 2014), Hayatın İçinden Fıkralar(Mizah, 2014), Emekli Mehmet Efendi'den Nükteler (Mizah, 2014) adlı yayımlanmış eserleri vardır.


DURDU MEHMET YOKSUL(D.1923-Ö2012)

Durdu Mehmet Yoksul, 1923 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu, ilkokulu bitirdikten sonra eğitimine devam edemedi. Halk şiiri tarzında yazmış olduğu şiirleri çeşitli gazete ve dergilerde yayınlandı. Çağdaşı ozanlarla atışmalara katıldı. Şiirlerinde "Yoksul" ve "Mahfuzî" mahlaslarını kullandı. 2012 yılında vefat etti. Hakkında yazılan "Âşık Durdu Mehmet Yoksul (Âşık Mahfuzî) Hayatı ve Şiirleri" adıyla kitap vardır.

 

DURMUŞ ALİ EKER(D.1937-)

Durmuş Ali Eker, 1937 yılında Elbistan'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Elbistan'da, lise öğrenimini Kahramanmaraş'ta bitirdi. Çalışma Bakanlığında daire başkanlıkları, genel müdür yardımcılığı ve genel müdürlük yaptı. Bir dönem siyasi çalışmalarda bulundu.

Durmuş Ali Eker'in Toprak Sırrımı Bildi, Kimse Farkında Değil, Kar Beyaz Su Renksiz, Su ve Hayal, Keşke Anlayabilsek isimli şiir türünde; Yukardaki Çukurlar ve Gölgeler Köyü isimli roman türünde eserleri vardır.

 

ERDEM BEYAZIT(D.1939-Ö.2008)

Adil Erdem Beyazıt, 18 Aralık 1939 yılında Kahraman Maraş'ta doğdu, ilk ve orta öğrenimini Kahramanmaraş'ta tamamladı. Bir süre İstanbul ve Ankara Hukuk Fakültelerine devam etti. Öğrenimine ara vererek askere gitti. Asker dönüşü Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne kayıt yaptırdı ve buradan mezun oldu. Edebiyat öğretmenliği ve kütüphane müdürlüğü yaptı. Devlet Planlama Teşkilatı'nda çalışırken 1987 milletvekili seçimlerinde Kahramanmaraş milletvekili oldu.

Erdem Beyazıt, Akabe Yayınevini kurdu ve Mavera Dergisi'nin yönetiminde de yer aldı. Şiirlerini Açı, Hamle, Yeni İstiklal, Büyük Doğu, Diriliş, Edebiyat, Mavera, Yedi İklim, Hece dergilerinde yayımladı.

Adil Erdem Beyazıt’ın ilk şiir kitabı Sebep Ey 1972 yılına aittir. Afganistan gezisi izlenimlerini topladığı İpek Yolundan Afganistan'a (1981) adlı kitabıyla Türkiye Yazarlar Birliği Basın Ödülü İkinci şiir kitabı Risaleler (1987) ile de Türkiye Yazarlar Birliğince 1987'de yılın şairi seçildi. Üçüncü şiir kitabı ise Gelecek Zaman Risalesi (1998) adını taşımaktadır.

Erdem Beyazıt, 5 Temmuz 2008 yılında vefat etti.

 


EROL BOYUNDURUK (D.1963-)

Erol Boyunduruk, 1963 yılında Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinin Bakraç köyünde doğdu, ilkokulu köyünde okudu. Şairliğe de ilkokul yıllarında çevresindeki şairlerden etkilenerek başladı. Afşin Elbistan Termik Santralinde işçi olarak çalıştı. Şiirleri dergi, antoloji ve internet sitelerinde yayınlandı. Çevredeki âşıklarla atışmalara katıldı. Şiirlerinde "Giryanî" mahlasım kullandı.

 

EROL YORULMAZ(D.1960-)

Erol Yorulmaz, 1966 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini memleketinde, lise öğrenimini ise Göksun'da tamamladı. Yükseköğrenimini Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Ağrı Eğitim Yüksek Okulunda yaptı. Değişik il ve ilçelerdeki okullarda öğretmenlik ve yöneticilik yaptı.

Erol Yorulmaz’ın Maraş’ın Kurtuluş Destanı (2008) ve Issız Kaldı Yollar (2011) adlı yayımlanmış şiir kitapları vardır.

 

ERTUĞRUL KARAKOÇ(D.1936-Ö.2015)

Bahaettin ve Abdurrahim Kara­koç'un kardeşi olan Ertuğrul Karakoç, 1936 yılında Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Ekinözü'nde, ortaokulu Elbistan'da okuduktan sonra Gaziantep İlköğretim Okulundan mezun oldu. Yükseköğrenimini Balıkesir Necati Bey Eğitim Enstitüsünde tamamladı. Öğretmenlik ve yöneticilik yaptı.

Uzun süre Ozan Sanat- Edebiyat Dergisi'ni çıkaran şair, Ede Sanat- Edebiyat Delgisinin de sanat yönetmenliğini yaptı. Şiirleri Alev, Çağrı, Doğuş, Dolunay, Elif, Genç, Kuşak, Hareket, Hisar, Kültür ve Sanat, Milli Kültür, Türk Edebiyatı, Varlık Dergilerinde yayınlandı.

Ertuğrul Karakoç'un ilk (1956), Kan Ağrısı (1966), Altay Türküsü (1966), Yurt Güzellemesi (Antoloji-1988), Turnama Ağıt Yakamam (1988) adlı eserleri vardır.

 

ESMA YAKAR (D.1971-)

Şair ve yazar Esma Yakar, 1971 yılında Kocaeli /İzmit'te doğdu. İlk ve ortaöğrenimini İzmit'te, yükseköğrenimini A.Ü. Yönetim ve Organizasyon Bölümü ve A.Ü. İşletme Fakültesinde tamamladı. Stilistlik ve modelistlik eğitimi aldı.

İlk kitabı olan ve hastane günlüğünden oluşan Sefer Vakti adlı eser basında büyük ilgi gördü. Şiir ve hikâyeleri Kadın ve Aile, Altınoluk dergilerinde yayınlanan Yakar, Millî Gazetede kadın ve çocuk sayfası hazırladı.

Toplamda 63.000 adet kitabı okuyucu ile buluşan yazarın yayınlanan eserleri şunlardır:

Roman: Sefer Vakti, Gizem, Bahar İçimizde, Kır Çiçekleri, Özlem Ektim Yıllara, Küskünüm Yağmurlara.

Araştırma: Maraş İşi Sim Sırma ve Bindallılar. Şiir: Mağrur (2013).

 

FATİH OKUMUŞ (D.1968-)

Fatih Okumuş, 1968 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu. Yükseköğrenimini el-Ezher Üniversitesinde tamamladı. Sütçü İmam Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı, Uluslararası Doğu Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı bölümleri ile Rotterdam İslam Üniversitesi (2002-2005) ve Vrije Üniversitesi Amsterdam'da (2005-2010) öğretim elemanı olarak çalıştı.

Fatih Okumuş ‘un Sevgili Kasidesi (1992), Malik Bin Nebi: Yirminci Asrın Şahidi (1998), Süleyman ile Belkıs (2002), Cennetim Olur musun (2003), Adım Güzel Olsun (Çocuk İsimleri Ansiklopedisi -2004), Hz. Muhammed'in Yaşam Öyküsü (2010), Bana Yıldızını Söyle - Sahabeye Yolculuk (2011), adlı eserleri vardır.

 

FERAHİ(D.1922-Ö.1950)

Asıl adı Durdu Mehmet Sağ olan şair, 1922 yılında Elbistan'da doğdu. İlk ve ortaokulu Elbistan'da, liseyi Gaziantep'te bitirdikten sonra Ankara Hukuk Fakültesine kaydoldu. Bu dönemlerde amansız bir hastalığa yakalandı, 28 yaşındayken vefat etti.

Hem aruzu hem de heceyi ustalıkla kullanan, şiirlerinde sevgili, hasret, ölüm, tasavvuf konularını işleyen Ferahi, ölümünden önce Manzum Hikâye-i Veladet-i Resul adlı peygamber sevgisini anlatan bir eser yazdı.

 

FİKRİ AVŞAR(D.1959-)

Fikri Avşar, 1959 yılında Kahraman­maraş'ın Göksün ilçesi, Kanlıkavak Köyü'nde doğdu. Yükseköğrenimini Kayseri Eğitim Enstitüsünde tamamladı. Sınıf öğretmeni olarak yurdun çeşitli yörelerinde görev yaptı. Şiirlerini "Yaşama Dair" adlı kitapta topladı.


GÜNDEŞLİOĞLU(D.XVIII. YY.)

Halk şairi Gündeşlioğlu, 18. yüzyılın sonları ve 19. yüzyılın ortalarında Maraş'ta yaşamış güçlü bir âşıktır. Türkmenlerin Dulkadiroğulları boyunun Gündeş oymağından olup bu oymak 17. yüzyıl sonlarında bir göçle Maraş'a gelmiştir. Gündeşlioğlu, Maraş'ta kendi adıyla anılan köyü kurmuştur. Rivayete göre, çok zenginken servetini yitirip yollara düşmüş ve bir beldede, geleneğe göre, uçurulan kuşun başına konmasıyla ülkenin emiri seçilmiştir.

 

HACI HASAN UĞUR(D.1928-)

Hacı Hasan Uğur, 1928 yılında Elbistan'ın Ambarcık köyünde doğdu. İlkokulu Elbistan'da, ortaokulu Malatya'da okudu. 1995 yılında Kültür Bakanlığının düzenlemiş olduğu "Aile ve Toplum" konulu yarışmada Türkiye birincisi oldu. Geçimini çiftçilikle sağladı.

Hacı Hasan Uğur'un, Bir Sevda Saçtım Söğütlüden (1995), Şardağı'ndan Bâd-ı Sabâ (2001), Kervanda Zaman (2005) isimli yayınlanmış şiir kitapları vardır.

 

HACI ZÜLKADİROĞLU(D.1902-Ö.1958)

Hacı Zülkadiroğlu, 1902 yılında Maraş'ta doğdu. Mahallî gazetelerde halk tarzı   şiirler yazdı. Maraş Kahramanlığının Tarihi Destanı (1954) adlı bir eseri bulunmaktadır.

 

HAFIZ-I MAR’AŞİ(D.XIX.YY.)

      Asıl adı Halil olan Hâfız, XIX. asır divan şairidir. Bir yazma mecmuada şairin ismi Hamamcızade Hafız-ı Mar'aşî olarak geçmektedir. Şiirlerinde Hafız mahlasını kullanmıştır. Hafız’ın Divanı 'ndan başka Heftde Kemer Beste ve Velâyetnâme adlı ikide mensur eseri bulunmaktadır. Ayrıca Hafız’ın Divanı, "Divan-ı Hâfız-ı Mar'aşî" adıyla Yrd. Doç. Dr. Lütfi Alıcı tarafından yayınlanmıştır.

 

HALİL-İ MAR’AŞİ(XVI.YY.)

Mutasavvıf divan şairi Halil-i Mar'aşî'nin doğum yeri ve tarihi bilinmemektedir. 1589 yılında vefat etmiştir. Halîl-i Mar'aşî'nin hemen hepsi dinî-tasavvufî özellik taşıyan eserleri şunlardır: Divançe-i Halîl-i Mar'aşî, Etvâr-ı Seb'a Ravzatü'l- îmân, Makâlât ve Firkat-nâme.

 

HAMİ ABDU’L-GAFFAR BABA(XIX.YY.)

Hâmî Abdu'l-Gaffar Baba XIX. yüzyılda Maraş'ta yetişmiş mutasavvıf bir şairdir. Edinilen bilgilere göre Çarşı Tekkesi'nin mesnevi hanlığını yapmıştır. İleri derecede Arapça ve Façaya vâkıf olan Gaffar Baba'nın günümüze intikal eden tek eseri oldukça hacimli olan Divan’ıdır. Şiirlerinde Hâmi mahlasını kullanmıştır.

Abdu'l-Gaffar Baba'nın Divan’ının tenkitli metni ve tıpkıbasımı Yrd. Doç. Dr. Lütfi Alıcı ve Arş. Gör. Gülcan Tanıdır Alıcı tarafından "Divan-ı Hâmî-i Mar'aşî adıyla yayınlanmıştır.

 

HANİFİ KARA(D.1945-)

Eğitimci, Şair ve Yazar Hanifi Kara, Afşin'in Alemdar Beldesinde doğdu. İlkokulu doğduğu beldede, ortaokulu Elbistan'da okudu. Çeşitli okullarda öğretmenlik ve yöneticilik yaptı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından Halk Şairi ünvanıyla tescil edilen Hanifi Kara’nın Deneme türünde de eserleri vardır.

Şiirlerini, Güneş ve Yarasalar (1995), Gönül Pınarından Damlalar (1996), Yüzdeki İmza (1997), Taşlar Toprağa Bağlı (1998), Bir Avuç Özgürlük (1999), Söze Vuran Dalga (2000), Aynadaki Görüntü (2001), Kalemin Gizlediği (2002), Adın Saklı Durur (2004), Gel ki Gül Koksun Dünya (2007), Çeşm-i Şehlâ (2009), Yediler Diyarından Esintiler (2014) isimli kitaplarında toplamıştır. Şairin bir de Pipetleme (2005) adlı deneme kitabı bulunmaktadır.

 

HASAN EJDERHA(D.1962-)

Şair ve yazar Hasan Ejderha, 1962 yılında Kahramanmaraş Karadere-Harmancık'ta doğdu. Şiire ortaokulda başladı. Önce mahalli yayınlarda, daha sonra; Dolunay, Türk Edebiyatı, Milli Kültür, Gençliğin Sesi, Güneysu, Yeni Hasat, Taşra, Kırağı, Gülbang, Genç Adım, Evvelbahar, Ayna, Tomurcuk, Şardağı, Yitik Düşler, Dört Mevsim Maraş, Dergâh, Kırklar ve Yağmur gibi birçok dergide şiir ve hikâyeleri yayınlandı. Bu alanda çeşitli ödülleri bulunmaktadır.

Hasan Ejderha'nın Seni Yaşamadan Olmaz (şiir-1994), Maraş'ın Cezbeli Gülleri (Biyografik hikâyeler-2012), Marallar Oymağında Bir Ceylanla Oturup Ağlamak (şiir-2012) ve Kayıktepe Operasyonu (roman-2014) adlı eserleri bulunmaktadır.

 

HAŞİM KALENDER(D.1963-)

Halk şairi Haşim Kalender, 1963 yılında Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine bağlı Dağlıca kasabasında doğdu. İlk ve orta öğrenimini Tanır Kasabasında, lise öğrenimini Afşin'de tamamladı. Daha sonra elektrik teknisyeni olarak çalıştı.

Şiire küçük yaşlarda başlayan Haşim Kalender'in şiiri sevmesinde Hayati Vasfı Taşyürek'in sohbetlerinin ve şiirlerinin büyük etkisi oldu. Okul yıllarında katıldığı şiir yarışmasında birincilik kazanması da şairi cesaretlendiren olaylardan biri oldu.

Kendisine Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "Halk (Kalem) şairi" unvanı verilen Haşim Kalender'in Kalenderce Bakış (2004), Ayrandede Şırıltıları (2012) ve Aşk Heybesi (2014) adlı şiir kitapları vardır.

 

HAYATİ VASFİ TAŞYÜREK(D.1931-Ö.1990)

Hayati Vasfi Taşyürek, 1931 yılında Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine bağlı Tanır kasabasında doğdu. Asıl adı Hayati Taşyürek'tir. Vasfı mahlasını ona ustalık eden Ferahi Sağ vermiştir. Döneminin usta âşıklarıyla atışmalara katılan şair aşk, sevgi, hasret, memleket, kahramanlık, erdemlilik üzerine şiirler yazdı. Pek çok dergide şiirleri yayınlandı. Şiirlerini Kalbimdeki Arzu, Ashabı Keyf, Dile Gelen Anadolu, Ülkü Tomurcukları ve Nazar adlı eserlerinde toplandı.

Hayati Vasfi, 20 Nisan 1990'da vefat etti.

 

HAYDAR OKUR(D.1947-)

Haydar Okur, 1947 yılında Kahra­manmaraş'ta doğdu. Yazı hayatına 1972 yılında Kahraman Kent gazetesinde başladı. Şiir ve yazılan Memleket, Aksu, Kahramanmaraş'ın Sesi; Altın Külah, Söylem ve Alkış gibi gazete ve dergilerde yayımlandı.


HAYRETTİN ÖNDER(D.1967-)

Hayrettin Önder, 1967 yılında Kahramanmaraş'ın Göksün ilçesinin Taşoluk kasabasında doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Kahramanmaraş'ta yaptı. Şiirlerinde Figani mahlasını kullanan şair, şiirlerini geleneksel halk şiiri formunda akıcı ve kıvrak bir dil kullanarak yazdı.

Figani'nin Onuncu Köy (2005) adlı yayımlanmış bir şiir kitabı vardır.

 

HEZARİ(XIX. YY.)

Kahramanmaraş'ın bir köyünde doğan Hezarî, Beyazıtlı Süleyman Paşa zamanında yaşamış güçlü bir halk şairidir. Sadettin Nüzhet Ergun, Halk Edebiyatı Antolojisinde Hezarî için şu ifadeleri kullanıyor: "XIX. asrın son yansında Anadolu'da büyük bir şöhret kazanan saz şairlerinden biri de Kahramanmaraşlı Hezari'dir.

 

HİDAYET ŞAKALAR(D.1965-)

Hidayet Şakalar, 1965 yılında Elbistan da doğdu. İlkokulu köyünde, ortaokul ve liseyi Elbistan'da okudu. Kahramanmaraş Meslek Yüksek Okulu İşletmecilik ve AÜ. İşletme Fakültesinden mezun oldu. Şiir yazmaya lise yıllarında başlayan Hidayet Şakalar'ın "Harman Yeli" adlı yayımlanmış şiir kitabı bulunmaktadır.

 

HİLMİ ŞAHBALLI(D.1953-)

Günümüz Türk Halk şiirinin güçlü ozanlarından biri olan Hilmi Şahballı, 1953 yılında Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinin Sanlar köyünde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Kahramanmaraş'ta yaptı. İlkokulda öğrenciyken yazmış olduğu bir şiir öğretmeninin dikkatini çekmiş, bunun üzerine öğretmen yörenin güçlü şairlerinden Hayati Vasfı Taşyürek ile tanıştırmış, Hayati Vasfi'nin imtihan amacıyla verdiği ayağa çok güzel cevap verince şairden büyük iltifatlar görmüş, bu olay Şahballı'yı şiir yazmaya teşvik etmiştir. Yine kendi ifadesiyle 10 yaşlarında Erzurum'a âşıklar şölenine götürülmüş ve Âşık Reyhanı, Murat Çobanoğlu gibi güçlü şairlerin de yer aldığı atışma yarışmasında birincilik ödülü kazanmıştır. 1973 yılında bir plak şirketinin düzenlemiş olduğu Âşıklar Yarışması'nda birinci seçildi, burada soyadının önüne "Şah" mahlası verildi ve o günden sonra "Şahballı" mahlasını kullandı.

Hilmi Şahballı; Abdurrahim Karakoç, Hayati Vasfi Taşyürek, Âşık Veysel, Neşet Ertaş gibi şairleri kendisine rehber aldı. Ulusal televizyon kanallarında "Ozanların Dilinden" ve "Türküler Pınarı" adlı programlar yaptı.

Çok yönlü bir sanatçı olan Şahballı, altı adet sinema filminde oynadı, 63 plak, 26 kaset doldurdu ve 1050 adet şiire imza attı. Şiirlerinde samimi, açık ve akıcı bir ifade bulunan Şahballı, âşıklık geleneğinin tüm özelliklerini yaşamış ve şiirlerine yansıtmıştır.

 

HÜSEYİN BURAK US(D.1977)

  Hüseyin Burak Us, 1977 yılında Kahramanmaraş'ın Karadere kasabasında doğdu, ilk ve orta öğrenimini Kahramanmaraş'ta, yükseköğrenimini Sütçü İmam Üniversitesi'nde yaptı. Mefkûre adlı bir dergi çıkarttı. ‘’Bir Çocuk Tutar Ellerimden’’ ve ‘’Antoloji’’ adlı eserleri vardır.

 

HÜSEYİN GÖK(D.1960-)

Hüseyin Gök, 1960 yılında Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinin Gökahmetli köyünde doğdu. İlkokulu kendi köyünde, ortaokulu Osmaniye-Kadirli'de, liseyi Adana'da okudu. Yükseköğrenimini 1987 yılında Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesinde; KSÜ’de Fen Bilimleri Enstitüsünde de Yüksek Lisans eğitimini tamamladı.

Hüseyin Gök'ün şiirleri; Edebiyat Yaprağı, Edebiyat Ortamı, Ayna İnsan, Alkış, Güneysu dergilerinde yayımlandı. Şiirlerinin ilk yayımlandığı dönemde H.Hüseyin Göksel müstearım kullandı.

İBRAHİM TÜRKHAN(D.1972-)

Eğitimci, şair, yazar ve çevirmen İbrahim Türkhan 1972 yılında Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinin Büyüktatlı Kasabasında doğdu. İlk ve Ortaokulu Afşin, Liseyi KahramanMaraş'ta okudu.

Yükseköğrenimini Kırgızistan'a Isıkgöl D.Ü. Eğitim Fakültesi Coğrafya Öğretmenliği Bölümünde tamamladı. Kırgızistan'da üniversite eğitimi almak üzere gittiği 1992 yılından başlayarak,           Kırgız edebiyatına ilgi duydu. Eserleri Kırgızistan ve Türkiye'de çeşitli edebiyat dergi ve gazetelerde, yayımlanmaktadır.

İbrahim Türkhan'ın yayımlanmış eserleri şunlardır: Tanrı Dağlarımın Yankısı(Hatırat), Mecit Gafuri'nin Şiirleri(Çeviri-2011), Aytmatov'un İzinden (Hikâye), Kırgız Edebiyatı Tarihi (2013), Kırgız Şiirleri Antolojisi I(Çeviri), Kırgız Hikâyeleri Antolojisi I(Çeviri), Kerimbek Kadırakunov'un Şiirleri (Çeviri), Toktogul Satılganov'un Şiirleri (Çeviri).

 

İBRAHİM YAVUZ ZARİFOĞLU(D.1957-)

Maraşlı Zarifoğlu sülalesinin bir ferdi olan İbrahim Yavuz Zarifoğlu, 1957 yılında İstanbul - Fatih'te doğdu. İlk ve orta öğrenimini Gaziantep, lise öğrenimini İstanbul Vefa ve Kahramanmaraş Lisesinde; yükseköğrenimini İstanbul Anadolu Hisarı Gençlik ve Spor Akademisi-Yönetim Bilimleri bölümü ve İstanbul Fikirtepe Eğitim Enstitüsü Türkçe bölümünde tamamladı.

Türkiye Şairler-Yazarlar ve Ozanlar Derneğinin ülke genelinde düzenlediği şiir yarışmasında jüri özel ödülü aldı. İbrahim Yavuz Zarifoğlu'nun Mirac-ı Duruş (2004), Bir Demet Alev (2005), Kendimi Beklerken (2006), Güneşi Beklerken (2006), Mor Kayıkta Bekleyenler (2006), İstanbullu Şiirler 1 (2010), 2 (2011), 3 (2013) adlı yayımlanmış eserleri vardır.

 

İNCİ OKUMUŞ(D.1971-)

Şair ve yazar İnci Okumuş, 1971 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu. A.Ü. İşletme Fakültesinde lisans tamamladı. Şiirlerini neşretmeye 1998 yılında başladı. Deneme ve şiir dalında ödüller aldı. Ulusal kültür-sanat ve edebiyat dergilerinde şiirleri; pek çok yerel ve ulusal basında makaleleri yayımlanmaktadır.

İnci Okumuş ‘un ilk şiir kitabı olan "Düğün Gönüle Kurulur",(1999), ikinci şiir kitabı "Aşkın Elif Hâli’’(2013) yılında yayımlanmıştır.

 

İSMAİL İPEK(D.1942-)

İsmail İpek, 1942 yılında Afşin ilçesinin Örenli Köyü'nde doğdu. İlkokuldan sonra eğitimini sürdüremedi. Küçük yaşlarda ozanlığıyla tanınan babası Kamil İpek'ten bağlama çalmayı ve âşıklık geleneğini öğrendi.

Mahlas olarak soyadını kullanan İpek, İstanbul'da Nesimi Çimen, Daimî gibi bazı âşıklarla tanıştı. Şairin türkü ve şiir çalışmaları yanında bazı tiyatro oyunlarında da rol aldığı belirtilir. Bugüne dek yaklaşık 60 adet 45'lik plak ve 15 kaset çıkardığı ve yayınlanan çok sayıda şiirlerinin olduğu bilinir.

 

İSMAİL KUTLU ÖZALP(D.1967-)

İsmail Kutlu Özalp 1967 yılında Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinin Çiçek köyünde doğdu. İlkokulu kendi köyünde okudu. Kültür Bakanlığınca Halk Şairi olarak tescillenmiştir. Şiirlerinde Kutlu mahlasını kullanan Özalp Şiirlerini "Düşlerimde Kal' isimli bir kitapta topladı.

 

İSMAİL SAĞIR(D.1968-)

İsmail Sağır, 1968 yılında Kahramanmaraş'ın Andırın İlçesinde doğdu. Uzman Öğretmen olarak görev yapan şair Halk şiiri formundaki eserlerinde Sağırozan mahlasını kullandı. Çok sayıda türkü çalışması da mevcuttur.

İsmail Sağır'ın Belirli Gün Ve Haftalar Kitabı, İğne (şiir), Barış Çağrısı-1(Şiir Antolojisi), Barış Çağrısı - II (Şiir Antolojisi), Sıdıka (Roman), Kutlu Davet (Şiir) adlı yayımlanmış eserleri vardır.

 

KALENDER EREN(D.1942-)

Halk şairi Kalender Eren, 1942 yılında Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine bağlı Köseyahya köyünde doğdu. Kalender Eren, çocukluğunda köyüne gelen âşıkların etkisinde kalarak ve halk şiirini iyi bilen annesi tarafından eğitilerek şiire başlamış ve halk şairleri kervanına katılmıştır.

 

KAMİL(D.1857-Ö.1924)

Mustafa Kâmil Efendi, 1857 yılında Maraş'ta doğdu. İlk eğitimini Maraş ve Kilis'te aldı. Daha sonra Manisa'ya ve İzmir'e giderek dönemin ileri gelen âlimlerinden dersler aldı ve müderris oldu. Morali ve Kurşun Medresesi müderrisi olarak görev yaptı. Pek çok öğrenci yetiştirdi. Edebiyata vakıf olduğu için İzmir ve İstanbul gazetelerinde yazı yazdı.

Mustafa Kâmil Efendi'nin İbni Sina, Usul-i Ekseriye, Sarf-ı Osmanî, Güfte-i Kâmil, Maraşî, Dinî ve Tarihî Menakıb-ı İmam-ı Azam, Kavaid-i Arabiye, Manzume-i Harb, İbn-i Sina'nın Kaside-i Ruhiyesinin Tercemesi adlı yayımlanmış eserleri vardır. 1924 yılında İzmir'de vefat etmiştir.

 

KÂMİL AYDOĞAN(D.1956-)

Kâmil Aydoğan, 1956 yılında Kahramanmaraşlın Kertmen Köyü'nde doğdu. Yükseköğrenimini, Ankara Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde tamamladı. Çeşitli liselerde öğretmenlik, müdürlük, İzmir ve Ankara Millî Eğitim Müdürlüğü yaptı.

Yazdığı çok sayıda eseri çeşitli kültür-sanat-edebiyat dergilerinde yayımladı.

Kâmil Aydoğan'ın Köy Yazıları (Deneme-1982), Yük (Şiir-1996), Hayat Kaç Köşeli (Deneme-1999), İçimizin Yıldızları (Yaşantı-2006), Hayatın Şiire Sığmayan Yüzü (Şiir-2010) ve Kısık Vadisi (Roman-2012) adlı yayımlanmış eserleri vardır.

 

KAMİL BOZKURT(D.1912 – Ö.1982)

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde doğan Kâmil Bozkurt, ilköğrenimini Elbistan Numune Mektebinde tamamladı. 16 yaşında şiire başladı ve bu şiirlerinin bir kısmını Bozkurt'un Sesi ve Şiirleri(1950) adlı kitapta topladı.

 

KARACAOĞLAN(XVI-XVII. YY.)

Asıl adı Hasan olan ve Karayağız olduğu için Karacaoğlan mahlasını kullanan Âşık tarzı Türk Halk Edebiyatımızın en büyük şairi Karacaoğlan'ın XVI. yüzyılın sonları veya XVII. yüzyılın başlarında yaşadığı tahmin edilmektedir.

Karacaoğlan'ın yaşadığı devir kadar doğduğu yer üzerinde de çeşitli fikirler ileri sürülmektedir. Bunun sebebi, Karacaoğlan'ın bazı şiirlerinde, doğum yeri sayılabilecek türlü yer adlarının geçmesidir. Bu yer adlarına dayanarak kimi araştırmacılar Bahçe ilçesinin Varsak Köyü'nde doğduğunu ileri sürmüşlerdir. Bir başka söylentiye göre de Feke ilçesinin Gökçe Köyü'ndendir. Bunun yanında Gaziantep, Adana, Kilis, Silifke, Gülnar, Mut, Tarsus gibi şehirler de Karacaoğlan'a sahip çıkmaktadırlar. Bu iddiaların hepsi şairin şiirlerindeki yer adlarına dayanılarak ortaya atılmıştır. Oysa Karacaoğlan pekçok şiirinde Maraşlı olduğunu dile getirmiştir:

"Maraş illerine giden kervancı

  Selam söyle bizim ile obaya"

 

"Vatanımız Adana, Maraş

  Çukurova ilimiz vardır."

 

"Turna niyetiniz Maraş mı ola?"

"Ahır dağından görün Maraş bağını

  Engizek'te derler ilin çoğunu

  Bayra'dan, Bertiz ‘den Konur Dağı'nı

  Göksün güzel derler, ilin var dağlar."

Bazı araştırmacılar, Karacaoğlan'ın Maraş'ın Sır köylerinden olduğunu, sazı Maraş'ın âşıklar kahvehanesinde öğrendiğini ifade etmektedir. Şair Ertuğrul Karakoç, "İncecik’ten bir kar yağar tozar Elif, Elif diye" mısralarına dayanarak, mısralarda geçen "İncecik’in Elbistan'a ait bir köyün ismi olduğunu söylemektedir. Gerçekten de Elbistan'da İncecik adlı bir köy bulunmaktadır.

Osman Sarı, Karacaoğlan'ın özellikle bir koşmasında geçen yer isimleriyle ilgili olarak şu değerlendirmeyi yapmaktadır: "Maraş ve çevresinin, Karacaoğlan'ın şiirlerinde, diğer illerimizle kıyasla oldukça geniş ve kapsamlı bir şekilde yer aldığını, O’nun birkaç şiiri vardır ki, bu şiirlerin tamamen Maraş yöresine ilişkin olduğu açıkça görülür. Tamamen Maraş yöresinin dağlarını, ırmaklarını, kasaba ve köylerini, hatta bazı önemsiz dereleri bile içine almakta, şiir baştanbaşa Maraş yöresini ve coğrafyasını gerçekten çok güzel yansıtmaktadır.’’

Karacaoğlan'ın nerede vefat ettiği ve mezarının nerede olduğu hakkında da çeşitli rivayetler vardır. Akşehirli A.Hamdi Efendi ise, hatıra defterinde Karacaoğlan'ın "Maraş civarında Cezel Yaylası'nda doksan altı yaşında iken vefat eyleyip vasiyeti üzerine tenha bir pınar başına defti olunup sazı çürüyünceye kadar başucunda ağaçta asılı durduğu tevatüren mervidir." demektedir.

 

KARAOZAN(ESHABİL KARADEMİR)(D.1947-)

            Eshabil Karademir, 1947 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu. Orta öğreniminden sonra ticarete atıldı. İrticalen şiir söyleyebilen annesi Hacer Hanım’ın etkisiyle şiire başladı ve âşıklık geleneğine yöneldi. Küçük yaşta saz çalmaya ve şiir söylemeye başladı.

1971 yılında Kahramanmaraş ve Kilisli Âşıkları Neşriyat Müdürlüğü yaptığı şiirlerle atışmaya davet etti. 15 aşığın katıldığı bu atışma tam 6 ay sürdü. Bu dönemde Bahattin Karakoç, Hayati Vasfi Taşyürek ve Şevket Bulutla tanıştı. Şiirleri birçok gazete ve edebiyat delgilerinde yayınlandı.

 

KEMALETTİN ÖZALP(D1920-)

 Kemalettin Özalp, 1920 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu. İlköğrenimini Kahramanmaraş'ta, liseyi Zonguldak'ta, yükseköğrenimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı. Avukatlık yaptı. Divan edebiyatının nazım şekillerini ve aruzu ustaca kullanan Özalp, şiirlerini Tahayyül(1950) adlı kitapta topladı.

 

KENAN(D.1830-Ö.1876)

Asıl adı Yusuf Kenan olan XIX. yüzyıl Divan şairi Kenan, 1830'da Maraş'ta doğdu. Bayezidoğullarından Süleyman Paşa’nın oğludur. Eğitimini Maraş'ta tamamladıktan sonra İstanbul'a giderek kâtiplik yaptı. Padişah meclislerinde başkâtiplikte bulundu. 1876'da vefat etti. Daha çok şarkı türünde yazmış olduğu şiirleriyle tanınmış olan Kenan’ın "Âsâr-ı Kenan Bey" ve "Gülşen-i Sühan" adlı eserleri vardır.

 

KENAN SEYİTHANOĞLU(D.1937-Ö.2013)

Rubai şairi olarak tanınan Kenan Seyithanoğlu, 1937 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu. İlk ve ortaöğrenimini memleketinde, yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi Türkoloji Bölümünde tamamladı. Hayatım özlemini duyduğu Asım'ın neslini yetiştirmeye vakfeden Kenan Seyithanoğlu, 2013 yılında vefat etti.

 

KUDDUSİ(D.1769-Ö.1849)

Asıl adı Ahmet olan mutasavvıf divan şairi Kuddûsî, Bor'da yaşayan Maraşlı Şeyh Hacı İbrahim Efendi'nin oğlu olarak 1769 yılında Bor'da doğdu. Çevresinde Mar'aşî Ahmet Efendi adıyla anılmıştır. Medrese eğitimi görmüş, babasının da katkısıyla kendini çok iyi yetiştirmiş mutasavvıf bir şairdir. Şiirlerinde genellikle aruzu, nadiren de hece veznini kullanmıştır. Divan'ı gazel ve kaside tarzında tasavvuf temalı 942 şiirden oluşmaktadır. Pendnamesi, Vasiyetnamesi, İcazetnamesi ve dört mektubu bu divana ek olarak yayınlanmıştır.

Kuddûsî'nin eserleri: Divan, Hazinetü'l Esrar ve Ganîmetü'l-Ebrâr, Pendnâme-i Kuddûsî, Vasiyetname-i Kuddûsî, İcazetname-i Kuddûsî, Nasâih-i Kuddûsî; Ayrıca şair adına yayımlanmış "Ahmet Kuddûsî" isimli bir eser vardır.

 

MAHİR BAŞPINAR(D.1961-)

Mahir Başpınar, 1961 yılında Kahramanmaraş'ın Göksün ilçesine bağlı Çardak beldesinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Çardak'ta, lise öğrenimini Kahramanmaraş'ta tamamladı.

Mahir Başpınar, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü'nce "Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarının Tespiti ve Kayıt İşlemleri Yönergesi" kapsamında yapılan değerlendirmede "Halk Şairi" olarak tescil edilerek kimlik verilen şairler arasında yer aldı. Kendisinin birçok antolojide şiirlerine ve biyografisine yer verilmiştir.


MAHİR ÜNAL(D.1966-)

Mahir Ünal, ilim erbabı, devlet erkânı bir ailenin ferdi olarak 1966 yılında Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinin Karahüyük köyünde doğdu. İlköğrenimini Karahüyük Köyü ilkokulunda, ortaokul öğrenimini Elbistan Gazi Mustafa Kemal Ortaokulunda tamamladı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 1992 yılında öğretmenlik görevine başladı. 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Yapı ve Sosyal Değişme Ana Bilim Dalı'nda yüksek lisansını tamamladı. İstanbul Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Ana Bilim Dalında doktora çalışması devam etmektedir. İlk şiirleri Gündönümü Edebiyat ‘ta yayımlandı. 12 Haziran 2011 tarihinde yapılan genel seçimlerde Ak Parti Kahramanmaraş milletvekili olarak TBMM'ye girdi.

 

MEHMET AKİF BALTUTAN(D.1966-Ö.2011)

Mehmet Akif Baltutan, 1966yılında Kahramanmaraş'ta doğdu. İlk ve ortaokul eğitimini memleketinde tamamladı. Şiirleri Yeni Hasat, Dava, Kurtuluş, Güneysu, Yalnız Ardıç, Alkış gibi dergi ve gazetelerde yayınlandı.

2011 yılında vefat eden Mehmet Akif Baltutan, şiirlerini ‘’Kan Kırmızı Geceler(2000)’’ adlı kitapta topladı.

 

MEHMET AKİF KİREÇCİ(D.1967-)

Mehmet Akif Kireççi 1967 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kahramanmaraş'ta, yükseköğrenimini Ankara Üniversitesi DTCF Arap Dili ve Edebiyatı Bölümünde tamamladı.

Yükseköğretim kurumlarında akademisyen olarak görev yapmaktadır. Şiirleri çeşitli kültür edebiyat dergilerinde yayınlandı. Başlangıcından Günümüze Arap Milliyetçiliği (İnceleme-2013) adlı yayımlanmış eseri vardır.

 

MEHMET AKİF ÖNDER(D.1972-)

Mehmet Akif Önder, 1972 yılında Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlı Taşoluk köyünde doğdu. Lise yıllarında yazmaya başladığı şiirlerini Öylesine (2006) adlı kitapta toplayarak yayınladı.  2010 yılında Sevda Seferi isimli ikinci şiir kitabını çıkardı.

 

MEHMET AKSU(D.1962-)

Mehmet Aksu, 1962 yılında Kahramanmaraş'ın Dereli Köyü'nde doğdu. Adalet Bakanlığına bağlı Personeli Eğitim Merkezinde Öğretim Görevlisi olarak görev yapmaktadır. Çeşitli gazete ve dergilerde yazı ve şiirleri yayımlandı. Sevdamın Yurdu, Başka Dağlar Var, Gönüllerin Budak Gülleri ve Temmuz Güneşi adlı şiir kitapları vardır.

 

MEHMET ALİ ZENGİN(D.1961-Ö.1998)

Mehmet Ali Zengin, 1961 yılında Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde doğdu. Günlük, deneme ve şiirler yazıları bulunan şairin; Şiir ve nesirlerinde "Nedim Ali" ismini kullandığı belirtilir.

1998 yılında vefat etti.

 

MEHMET AYAR(D.1942-Ö.2008)

Halk şairi Mehmet Ayar, 1942 yılında Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde doğdu. Halk şiiri formunda yazdığı şiirlerinde ince bir mizahın hâkim olduğu belirtilir.

Şiirlerini Gönülden Esintiler-1, Gönülden Esintiler-2 adlı kitaplarda yayınladı. Şair 2008 yılında vefat etti.

 

MEHMET DALKANAT(D.1955-)

Mehmet Dalkanat, 1955 yılında Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde doğdu. İlköğretimi Elbistan'da okudu. Eskişehir Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölümünde yükseköğrenimini tamamladı. Beş yıl öğretmenlik yaptı, üç yıl da bir kamu iktisadi kurumunda çalıştı. Değişik mahalli dergi ve gazetelerde yazan şair; halen internet ortamında yayın yapan bir şiir sitesini yönetmektedir.

 

MEHMET DELİGÖNÜL(D.1923-)

Mehmet Deligönül, 1923 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Kahramanmaraş ve Adana'da, yükseköğrenimini İ.Ü.Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde tamamladı. Öğretmenlik, yöneticilik, müfettişlik gibi görevlerde bulundu. Şiirlerini Yalnız (1945) adlı kitapta topladı. ‘’Şiirlerde Atatürk (1963)’’adlı antoloji hazırladı.

 

MEHMET GEMCİ(D.1966-)

Mehmet Gemci, 1966 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu. Şairin şiir ve yazıları çeşitli sanat-edebiyat dergilerinde yayımlandı. Şiirlerini ‘’Yanlış Parantez’’ adlı kitapta topladı.

 

MEHMET GÖZÜKARA(D.1962-)

Mehmet Gözükara, 1962 yılında Elbistan'ın Eldelek köyünde doğdu. İlkokulu köyünde, ortaokulu Elbistan'da, liseyi Kahramanmaraş'ta okudu. Afşin- Elbistan Termik Santrali'nde teknisyen olarak çalıştı.

Yazı ve şiirleri çeşitli dergilerde yayınlamıştır. Katıldığı şiir yarışmalarında çeşitli ödüllere layık görüldü. "Gözükara" mahlasını kullanan şair, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce "Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarının Tespiti ve Kayıt İşlemleri Yönergesi" kapsamında yapılan değerlendirmede "Kalem Halk Şairi" olarak tescil edildi ve kimlik verildi.

Eserleri: Söz Alev Aldı (2002), Söz Beledim Beşiğe, (2003), Boyun Büktüm Güle Doğru, (2007) Namluya Şiir Sürdüler ( Atışma/2008 Müşterek), Seyr-ü Sefer (2010) , Elbistan Ağıttan -II- cilt (2011 Müşterek), Söz Kuşandı Şairler Kılıçtan Keskin Atışmalar (2012 Müşterek) Çark-ı Devran (2013), Söz Açan (Atışma/Müşterek-2014).

 

MEHMET GÜNEŞ(D.1956-)

Mehmet Güneş 1956 yılında Afşin'de doğdu. Ortaöğrenimini Kahramanmaraş Lisesi'nde, yükseköğrenimini Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yaptı. Şiirleri ve denemeleri; çeşitli fikir, kültür ve sanat dergilerinde yayınlandı.

Mehmet Güneş'in Hac ve Dua (mensur risâle-1999), Gün Akşama Yaslanmadan(şiir-2000), Mukaddes Yolculuk Medine-i Münevvere (2010), Gül Aşkın Mihrabıdır(2011), Evliya Çelebi'nin izinde 'Gül Medeniyeti'nin Başkenti (2011) adlı yayımlanmış eserleri vardır.

 

MEHMET KILIÇ(D.1955-)

Mehmet Kılıç, 1955 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kahramanmaraş'ta, yükseköğrenimini Ankara Eğitim Enstitüsünde tamamladı. Yurdun çeşitli il, ilçe ve köylerinde öğretmenlik yaptı. Şair hem klasik halk şiirinin hem de serbest şiirin biçim özelliklerini kullanmıştır.

Şiirlerini Vurgun Yaşamak (2001), Bilinen Adrese Doğru (2002), Bir Aşkın Anotomisi (2007) ve Gönül Sahili (2007) adlı kitaplarında topladı.


MEHMET KİPER(D.1911-Ö.1965)

Mehmet Kiper, 1911 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu. Küçük yaşta bağlama çalmayı öğrendi. Sonraki yıllarda İstanbul ve Ankara radyolarında bağlama çaldı. İrticalen şiirler söyleyen Kiper, şiirlerini Maraşlı Âşık Mehmet Kiper adlı kitapta topladı.

Şair, 1965 yılında İstanbul'da vefat etti.

 

MEHMET MORTAŞ(D.1969)

Mehmet Mortaş, 1969 yılında Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Afşin ilçesinde yaptı. Yükseköğrenimini, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Afşin MYO Elektrik Bölümünde tamamladı.

Kahramanmaraş'ta bir grup arkadaşıyla birlikte "Bir Edebiyat Yaprağı" isimli sanat edebiyat dergisini çıkardı. Ayrıca çeşitli dergilerde de şiirleri yayınlanmıştır.

Mehmet Mortaş'ın "Gölge Boyu Irmak’' isimli şiir kitabı vardır.       
 

MEHMET NAFİZ KARAKOÇ(D.1941-)

Mehmet Nafiz Karakoç, 1941 yılında Elbistan'da doğdu. Ortaokulu ve liseyi dışarıdan bitirdi. Şair Bahaettin, Abdurrahim ve Ertuğrul Karakoç'un kardeşi olan M.Nafiz Karakoç, şiirlerini Dağlar Yol Vermez Ki Dosta Gideyim (2004) ve Babam ve Ben (2013) adlı kitapta topladı.

 

MEHMET NARLI(D.1963-)

Mehmet Narlı, 1963 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu. Yükseköğrenimini 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde tamamladı. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Şiir ve edebiyat eleştirileri çeşitli dergilerde yayımlandı.

Çiçekler Satılmasın (1988), Ruhumun Evvel Yazıları(1998) ve Dil Kapısı (2010) adlı şiir kitapları; Orhan Kemal'in Romanları Üzerine Bir İnceleme (2002), Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri (2006), Roman Ne Anlatır (2008), Şiir ve Mekân (2008), Şiir Çözümlemeleri (2010) adlarında yayımlanmış akademik kitaplan vardır.

 

MEHMET REŞİT AYHAN (D.1942-)

Mehmet Reşit Ayhan, 1942 yılında Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Elbistan'da tamamladı.

Mehmet Reşit Ayhan'ın Beddua, Günah, Memleketim, Gurbet, Atalarım, Yorgunum, Hayat Acıları, Gözlerin, Kahır, Kırık Dökük, Ören Gönüller, Yıkıl Dünya Yıkıl, Dost, Yalan Yaşam adlı yayımlanmış eserleri vardır.

 

MEHMET SALMAN(D.1955-)

Halk şiirinin kalem şairlerinden Mehmet Salma 1955 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu. İlkokuldan sonra çok istemesine rağmen öğrenimine devam edemedi.

Çocuk yaşlarda şiire başlayan Mehmet Salma, şiirlerinin bir kısmını Şiir Yazan Adam(2014) adıyla kitaplaştırdı.

 

MEHMET SERTPOLAT (D.1965-)

Mehmet Sertpolat, 1965 yılında Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini doğduğu ilçede tamamladı. Yükseköğrenimini Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Bölümünde yaptı.

Birçok sanat-edebiyat dergisinde şiirlerine, antoloji ve ansiklopedilerde biyografisine yer verildi. Sorgulanması Gereken Kavramlar adlı nesir türünde bir eseri bulunan Sertpolat, şiirlerini Sükûtumu İkrar Sananlara(2013) adlı kitapta topladı.

 

MEHMET TAŞ(D.1951-)

Şair ve hikâye yazan Mehmet Taş, 1951 yılında Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde doğdu. Yükseköğrenimini Eğitim Önlisans Programında tamamladı. Şiirlerini Güz Çiçeği, Bir Sevdadır Yaşamak ve Bana Düşünü Anlat adlı kitaplarda; hikâyelerini ise Berivan ve Acı Deniz adlı eserinde topladı.

 

MELULİ (D.1892-Ö.1989)

Asıl adı Karaca Erbil olan Meluli 1892 yılında Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinin Kötüre köyünde doğdu. 10 yaşlarında Afşin'de Ermeni aile dostlarının yanına gönderildi ve 20 yaşına kadar Ermeni Okulunda öğrenim gördü.

Şiir ve edebiyata olan ilgisi bu dönemde gelişen Meluli, yöresindeki birçok âşığın şiirlerini öğrenerek kendini geliştirdi. Şiirlerinin bir kısmım Latife mahlasıyla yazan Meluli şairin birçok şiiri bestelendi, gazete, dergi, site ve antolojilerde yer aldı.

Hayatı ve şiirlerine ait değerlendirmeleri içeren "Meluli Divanı ve Aleviliğin Tasavvufun, Bektaşiliğin Tarihçesi" adlı bir kitap yayınlanmıştır.

 

MESUT TÜRKKAHRAMAN(D.1958-)

Mesut Türkkahraman, 1958 yılında Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine bağlı Erçene köyünde doğdu. İlköğrenimini köyünde, ortaöğrenimini Afşin'de tamamladı. Halk şiiri tarzında yazdığı şiirleri mahallî dergi ve gazetelerde yayımlandı.

 

MEVLANA İDRİS ZENGİN(D.1966)

Şair ve hikâye yazan Mevlâna İdris Zengin, 1966 yılında Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde doğdu. Çeşitli dergi ve gazetelerde; şiir, hikâye ve denemeleri yayımlandı. Ayrıca, çocuk edebiyatı dalında birçok kitap kaleme aldı.

Şairin Kuş Renkli Çocukluğum (1987) ve İyi Geceler Bayım(1997) adlı şiir kitapları vardır. Çocuk edebiyatı alanındaki eserlerinden bazıları şunlardır; Çınçınlı Masal Sokağı, Dondurmak Matematik, Hayal Dükkânı, Kirpiler Şapka Giymez, Korku Dükkânı, Sinin Dükkânı, Bekledim Gece Oldu, Tehlikeli Bir Kitap, Ütüsüz Ayakkabılar, Sufi ile Pufi, Yağmurlu Şehirdeki Adam, Dünyanın En Uğur Böceği, Romantik Tilki.

 

MEVLÜT SOYDAN(D.1917-Ö.2000)

Mevlüt Soydan, 1917 yılında Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde doğdu.  Şiirlerini Dile Gelen Duygular(1993) adlı kitapta topladı.

 

MUHAMMET KAMİL AĞDAŞ(BAHÇECİ HOCA)(D.1909-Ö.1966)

Muhammet Kâmil Ağdaş, 1909 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu. Babası bahçecilik yaptığı için kendiside Bahçeci lakabı ile anıldı.

Aynı zamanda musikişinas olan Bahçeci Hoca, didaktik şiirlerini genellikle halk şiiri formunda yazmıştır. Şiirlerinin hemen hemen tamamı dinî ve ahlâkî özellik taşımaktadır. Hayatı ve şiirleri Bahçeci Hoca (1999) eserinde ve Yaşar Alparslan - Serdar Yakar tarafından Muhammet Kâmil Ağdaş (2009)eserde kitaplaştırılarak yayımlanmıştır.

1966 yılında vefat etmiştir.
 

MUHARREM SOBACI(D.1960)

Muharrem Sobacı, 1960 yılında Göksun'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Göksun'da tamamladı. Şiir yazmaya on üç yaşında başlayan Muharrem Sobacı’nın heceyle yazmış olduğu şiirleri çeşitli dergi, antoloji ve gazetelerde yayınlandı.

 

MURTAZA EKİCİ(D.1961-)

Murtaza Ekici, 1961 yılında Kahramanmaraş'ın Göksün ilçesine bağlı Yeniyapan köyünde doğdu. İlköğrenimini köyünde, ortaokul öğrenimini Ankara'da, lise öğrenimini Kayseri'de tamamladı.

Şiirleri çeşitli sanat ve edebiyat dergilerinde ve değişik antolojilerde yayımlandı. Şairin Sen Bende Bir Ömür(2001) ve Son Damla Senin İçin(2003) adlı yayımlanmış şiir kitapları vardır.

 

MUSTAFA AYDOĞAN(D.1964-)

Mustafa Aydoğan, 1964'te Kahramanmaraş'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini bu şehirde tamamladı. Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümünden mezun oldu. İlk şiirlerini arkadaşlarıyla birlikte Kahramanmaraş'ta çıkardığı Esra Yazılan adlı dergide yayınladı.

Bugün Konuştuklarımız adlı kitabıyla Türkiye Yazarlar Birliği'nin 2012 Yılı Şiir Ödülünü aldı. Edebiyat Ortamı dergisinin genel yayın yönetmenliğini yürütüyor. Mustafa Aydoğan'ın Kendini Aynalarda Çoğaltan Şehir (1997), Bir Dolu Bakır Yaz (1999), Bahar Köpüğü (2004), Az Önce (2012), Bugün Konuştuklarımız (2012) adlı yayınlanmış eserleri vardır.

 

MUSTAFA BOZ(D.1960-)

Mustafa Boz, Kahramanmaraş'ın Bertiz Kale köyünde doğdu. Okula gidemedi. Okumayı yazmayı kendi kendine öğrendi. Şiirlerin bir kısmı Yaşar Alparsan tarafından "Kozanoğlu Şiirler" adı altında kitap hâline getirildi.

Kültür Bakanlığı tarafından kendisine "halk şairi" unvanı verilen ve şiirlerinde "Kozanoğlu" mahlasını kullanan Mustafa Boz'un şiirleri, halk şiiri tarzında olup, genelde tabiat, aşk, fakirlik, dünyanın geçiciliği, sosyal hayatın aksayan yönleri gibi konuları çok işlemiştir.

 

MUSTAFA OKUMUŞ(D.1932-)

Yazar ve şair Mustafa Okumuş, 1932 yılında Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi, Beyoğlu beldesinde doğdu. İlköğrenimini köyünde, orta öğrenimini Düziçi Köy Enstitüsünde ve yükseköğrenimini Gazi Eğitim Enstitüsünde tamamladı. Şiir, deneme, araştırma ve hikâye türündeki yazıları çeşitli sanat-edebiyat dergilerinde yayınlandı.

Eserleri: Gönül Bahçesi(Şiir-1996), Beyoğlu Beldesi (Araştırma-2000), Mavi Beklentiler(Deneme-2004), Beyoğlu Beldesi II(Araştırma-2006), Uzaklara Özlem(2007), Kendimiz Olabilme Erdemi (2010), Çoban Yıldızı(Hikâye-2014).

 

MUSTAFA ÖNYURT(D.1957-)

Şair/yazar Mustafa Önyurt, 1957 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu. İlk ve ortaokul öğrenimini memleketinde yaptı. Lise öğrenimini İstanbul Vefa ve Pertevniyal liselerinde tamamladı. Yükseköğrenimini ise Kocaeli'nde tamamladı. Öğrencilik yıllarında Necip Fazıl Kısakürek ile yakın ilişkisi; A. Erdem Beyazıt ile çok eski yıllara dayanan dostluğu onu şiire yönlendirdi.

Şiir ve yazıları birçok gazete ve dergide yayımlanan ve halen köşe yazarlığına devam eden Mustafa Önyurt'un, "Yitik Duygular" (2009) adlı şiir, "Bize Ait Bir Şeyler" (2010) adlı deneme türünde yayımlanmış eserleri vardır.

 

MUSTAFA PINARBAŞI(D.1968-)

Mustafa Pınarbaşı 1968 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu. Şiirleri Çeşitli sanat -edebiyat dergilerinde yayımlandı. Orada Çiçeksin Sen (1992) ve Akşam İner Yağmura Tutunarak (1997) adlı şiir kitapları vardır.

 

MUSTAFA TÜRK(D.1954-)

Mustafa Türk, 1954 yılında Elbistan ilçesinin İncecik köyünde doğdu. Yükseköğrenimini Balıkesir Necati Bey Enstitüsü Türkçe Bölümünde tamamladı. Şairin çeşitli sanat-edebiyat dergilerinde şiirleri yayımlandı. Kelebekler Özgür Kalsın (1995) adlı çocuk şiirlerinden oluşan şiir kitabı vardır. Şiirlerinin bir kısmını Arif Bilgin ve Celalettin Kurt ile birlikte çıkardıkları Üç Gül Düştü Gönlümüzden (1997)adlı kitapta topladı.

 

MUSTAFA UĞUR(D.1945-)

            Mustafa Uğur, 1945 yılında Kahraman­maraş'ın Elbistan ilçesinde doğdu. İlkokuldan sonra öğrenimine devam edemedi. Şiirlerinde Uğur mahlasım kullandı. Şiirlerinin bir kısmını Âlemin Âlemi adlı kitabında topladı.

 

MUSTAFA ZENGİN(D.1934-)

Mustafa Zengin, 1934 yılında Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinin Boztopraklı köyünde doğru.  Kendisi bazı âlimlerden dinî bilgiler alarak kendini yetiştirdi. Okumaya ve araştırmaya karşı büyük tutkusu olan şairin zengin bir kütüphanesi vardır.

Allah ve peygamber sevgisi, dünyanın geçiciliği, tabiat güzelliği, zamandan şikâyet, vatan sevgisi, ihlasa davet gibi didaktik şiirlerinden oluşan Arzuhal adlı bir kitabı vardır. Şiirlerinde Kul Mustafa mahlasını kullandığı belirtilir.


MUSTAFA ZÜLKADİROĞLU(D.1927-Ö.1994)

Mustafa Zülkadiroğlu, 1927 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu. Halk şiirinin koşma, türkü ve semai nazım şekilleriyle aşk, tabiat, memleket sevgisi ve sosyal içerikli şiirler yazdı. 1994 yılında vefat etti. Hayatı ve şiirleri Yaşar Alparslan ve Serdar Yakar tarafından "Âşık Mustafa Zülkadiroğlu Hayatı ve Şiirleri" adıyla kitaplaştırıldı. Şairin Maraş ve Dolayları (1964), Bomboş (1967), Asker Mektubu adlı eserleri vardır.

 

NADİR BABA(D.1830-Ö.1888)

Asıl adı Hasan Nâdir Efendi olan Divan şairi Nadiri, 1830'da Maraş'ta doğdu. Sıbyan mektebinden sonra eğitimini devam ettirmedi. Maraş Mahkeme-i Şer'iyesinde memur olarak çalıştı.   Şiirlerinde Nadir mahlasını kullandı. Eserlerinin çoğu kaybolmuş olup günümüze kadar ulaşan eserleri üç adet Mevlidi’dir. Şairin bu eseri ise "Maraşlı Kurrazâde Nadir Baha'nın Mevlidi ve Rü'yet-i Hilâl" (1990) adıyla yayınlanmıştır.

 

NECATİ ÖNDER(D.1962-)

Necat Önder, 1962 yılında Kahramanmaraş'ın Göksün ilçesine bağlı Taşoluk kasabasında doğdu. İlk ve ortaokulu Göksun'da, lise eğitimini de Adana Yapı Meslek Lisesi ve Kayseri Mimar Sinan Endüstri Meslek Lisesinde tamamladı.

1999 yılında yapılan mahalli seçimlerde Taşoluk Belediye başkanlığını kazanarak 2004 yılma kadar bu görevde bulundu. 2004 yılında tekrar öğretmenlik görevine döndü. Necat Önder'in Şekil ve Perde (1997) ve Açelya (2009) adlı yayımlanmış şiir kitapları bulunmaktadır.

 

NECİP EVLİCE (D.1956-)

Şair-yazar Necip Evlice, 1956 yılında Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Andırın ‘da, ortaöğrenimini Kahramanmaraş'ta tamamladı. Yükseköğrenimini Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinin Kütüphanecilik Bölümünde yaptı. 

Necip Evlice'nin dergilerde yayınlanan şiir ve yazıları vardır. Kendisinin Almanya gezi ve incelemelerini anlattığı Batı Topu (1983), şiirsel yazılarından oluşan İkindi Tayfaları (1991) ve Huylanışlar (şiir-2009) adlı eserleri vardır.

 

NECİP FAZIL KISAKÜREK (D.1905-Ö.1983)

Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatının "Sultanü'ş-şuarâ"sı Necip Fazıl Kısakürek 1905 yılında İstanbul'da doğdu. Soyu Dulkadiroğulları'na dayanan Maraşlı Kısakürekzâdelerden Fazıl Bey ile Meliha Hanım'ın oğludur.

Dört-beş yaşlarındayken dedesinden okuma-yazmayı öğrendi. Annesinin teşvikiyle on iki yaşında şiir yazmaya başladı. İlköğrenimini çeşitli okullarda tamamladıktan sonra beş yıl devam ettiği fakat diploma alamayarak ayrıldığı Heybeliada'daki Bahriye Mektebi'nde Yahya Kemal, Hamdullah Suphi, gibi hocalardan ilk edebiyat zevkini aldı.

Fransız mektebinde, Robert Kolej'de, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde, Güzel Sanatlar Akademisi, Devlet Konservatuvarı gibi okullarda öğretmenlik yaptı. "1934 yılında tanıştığı Abdülhakim Arvasi, onun hayatının dönüm noktasını oluşturur. O ana kadar tam anlamıyla bir 'ben' şairi olan, bireyin iç sıkıntılarım, korku, vehim gibi duygularını işleyerek edebiyat çevrelerinde 'Kaldırımlar Şairi' unvanıyla anılan Kısakürek, bu tarihten itibaren şiiri ve eylemiyle dindar-muhafazakâr kitlelerin sözcülüğünü yapacaktır."

1942'den sonra basım-yayın hayatına atıldı ve ölümüne kadar geçimini yayıncılık ve yazılarıyla sağladı. Ağaç ve Büyük Doğu dergisi ile Büyük Doğu Yayınları'nın sahibi ve yazan olarak fıkra, makale ve şiirler yayınladı.

60 yıllık çileli bir yazı hayatı sürdürdü, hayâlindeki gençliği yetiştirmenin mücadelesini verdi; bu uğurda çeşitli sıkıntı, cefa ve ıstıraplara katlandı, yazılarından dolayı birçok kez mahkûm edildi.

Necip Fazıl, Cumhuriyet Dönemi Türk Şiir’ine damgasını vurmuş büyük bir şairimizdir. Şiirlerinde insanın evrendeki yerini araştırmış, madde ve ruh problemlerini, iç âlemin gizli duygu ve tutkularım dile getirmiştir. Oturmuş bir dile ve sağlam bir tekniğe sahiptir. Necip Fazıl, tiyatro, hikâye, roman ve fikrî eserler vermiş çok yönlü bir sanatçıdır. Özellikle tiyatrolarında olmak üzere, hemen bütün eserlerinde şiirlerinde işlediği temalar üzerinde yoğunlaşmıştır.

Eserleri: Şiir: Örümcek Ağı (1925), Kaldırımlar (1928), Ben ve Ötesi (1932), Sonsuzluk Kervanı (1955), Çile (1974), Şiirlerim (1969).

Tiyatro: Tohum (1935), Bir Adam Yaratmak (1938), Künye (1938), Sabır Taşı (1940), Para (1942), Nâm-ı Diğer Parmaksız Salih (1948), Ahşap Konak (1964), Reis Bey (1964), Siyah Pelerinli Adam (1964), Ulu Hakan Abdülhamid Han (1969), Yunus Emre (1969), Kanlı Sarık (1970), Mukaddes Emanet, İbrahim Edhem (1978).

Roman: Aynadaki Yalan (1980), Kafa Kâğıdı (1984)

Hikâye: Birkaç Hikâye Birkaç Tahlil (1933), Ruh Burkuntularından Hikâyeler (1965), Hikâyelerim (1970) Meş'um Yakut (1928).

Necip Fazıl'ın bu eserlerden başka senaryo, otobiyografi, biyografi, hâtıra, dinî-tasavvufî, siyasî-tarihî, konferans, hitabe, fıkra vb. türlerinde elliden fazla eseri vardır.

 

NEVZAT KIRKPINAR(D.1953-)

Nevzat Kırkpınar 1953 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu.1976 yılında Ankara'ya yerleşti. İki yılı Milli Eğitim, iki yılı İçişleri Bakanlıklarında olmak üzere dört yıl memurluk yaptı. 1977 yılından başlayarak ulusal edebiyat dergilerinin hemen hepsinde şiirleri yayınlanmaya başladı. İlk kitabı "Bitmeyen             Şiirler" 1981 yılında, ikinci kitabı, "Çarşıbaşı Esnafları" 2012 yılında, üçüncü şiir kitabı "Uzunoluk Destanı" da 2014 yılında yayınlanmıştır.

 

NİHAT YÜCEL(D.1949-)

Şair ve yazar Nihat Yücel, 1949 yılında Kahramanmaraş'ın Süleymanlı bucağında doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Kahramanmaraş'ta, yükseköğrenimi İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinde tamamladı. Utku Türküleri adlı Maraş'ın kurtuluş destanı konulu çalışması yayımlandı.

 

NURETTİN ERTEKİN(D.1940-)

Nurettin Ertekin, 1940 yılında Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde doğdu. Öğretmenlik yaptı ve emekli oldu. Önceleri sosyal içerikli şiirler yazarken kızının genç yaşta vefatı üzerine daha çok ölüm temalı şiirlerle çocuklar için didaktik özellikte şiirler yazdı.

Şiirlerini Bahçıvan, Fidan, Dilek ve Gönül Gözü adlı kitaplarında yayımladı.

OĞUZ KARAKOÇ (D.1953-)

Oğuz Karakoç, 1953 yılında Elbistan'da doğdu. İlkokulu Ekinözü, ortaokulu Elbistan, lise ve yükseköğrenimini Kahramanmaraş'ta tamamladı. Sınıf öğretmeni ve okul müdürü olarak uzun yıllar çalıştı. Babası Bahaettin Karakoç ve amcası Abdurrahim Karakoç'tan etkilenerek daha çok halk şiiri formunda şiirler yazdı. Şiirleri, çeşitli antoloji, gazete ve dergilerde yayımlandı.

 

OĞUZ PAKÖZ(D.1947-)

Yazar ve şair Oğuz Paköz, 1947 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Kahramanmaraş'ta, yükseköğrenimini İstanbul Tıp Fakültesinde tamamladı. 1984 yılından beri biyokimya uzmanı olarak çalışmaktadır. Şiir ve yazıları, çeşitli sanat-edebiyat dergilerinde ve gazetelerde yayınlandı.

Oğuz Paköz ‘ün Kılgı(Deneme-1998), Var Varanın (Deneme- 2000), Sür Sürenin (Manzum masal-2010), İlk Çıngı İlk Çılgınlık Maraş Destanı (Manzum destan-2011), Bombalar Öldürmez Sevgiyi (Hikâye- 2013), Türkülerle Giden İlbey (Hikâye-2013) ve Ahırdağı Destanı (2014) isimli yayımlanmış eserleri vardır.

 

OSMAN DAĞLI(D.1936-Ö.2007)

Osman Dağlı, 1936 yılında Afşin'in Hunu (Antaş) köyünde doğdu. İlkokulu köyünde okudu. Köylerine gidip gelen çeşitli âşıkların ve Âşık İhsanı, Kul Hasan ve Davut Sulari gibi usta ozanların etkisiyle şiire başladı. Sonraki yıllarda Mahzunî, Kul Hasan, İhsani, Nesimi Çimen gibi birçok âşıkla Türkiye'nin hemen her bölgesini dolaştı.

Maksudî mahlasının yanında, adını ya da soyadını da kullanan Dağlı, şiirlerinde aşk, din, toplumsal sorunlar gibi her konuyu işledi. Şiirlerinin bir kısmı Ara Beni (2004) adlı kitapta toplandı. Osman Dağlı, 2007 yılında vefat etti.

 

OSMAN GÖKÇE(D.1940-)

Osman Gökçe, 1940 yılında Kahramanmaraş'ın Göksün ilçesine bağlı Ericek köyünde doğdu. İlköğrenimini köyünde, ortaokul öğrenimini Afşin'de, lise öğrenimini Gaziantep'te tamamladı. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesinden mezun olduktan sonra Orman Bakanlığında mühendis, uzman, başuzman ve araştırma bölge müdürlüğü görevlerinde bulundu. Doktorasını Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesinde yaptı ve burada doçent ve profesör olarak çalıştıktan sonra 2007 yılında emekli oldu.

Osman Gökçe yazmaya başladığı şiirleri Bentten Beri (2007), (D.1940-)Esendere Akardı (2009), Döndü Kızlar (2012) ve Sabah Gülü (2014) adlı kitaplarda, anıları da Berit'in Gözyaşları-Anılar ve Ağıtlar (2010) adlı kitapta yayınlandı.

 

OSMAN KONAK (D.1929-)

Osman Konak 1929 yılında Afşin'in Bakraç (Arıstıl) kasabasında doğdu. Okuma- yazmayı asker ocağında öğrendi. Çobanlık ve çiftçilik yaptı. İlk şiirini çok sevdiği kara öküzünün ölmesi üzerine yazdı. Birçok şiiri türkü formunda bestelendi. "Gönül Irmağı" isimli yayınlanmış şiir kitabı vardır.

 

OSMAN SARI (D.1946)

Osman Sarı 1946 yılında Kahraman­maraş'ın Sarımolla Köyünde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kahramanmaraş'ta, yükseköğrenimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı. Çalışma Bakanlığında iş müfettişliği yaptı. Sakarya Üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalıştı.

Şiirleri çeşitli ilim ve sanat dergilerinde yayımlandı. Osman Sarı'nın Bir Savaşçıdır Kalbim (şiir-1975), Aydınlar İhaneti (deneme- Osman Sarı            1991), Önden Giden Atlılar (şiir-1992), Şiirler(şiir-1995) isimli eserleri vardır.

 

OZAN ASEFİ(ASEF GÜNEŞLİ) (D.1961-)

Ozan Asefi (Asef Güneşli), 1961 yılında Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinin ikizpınar Köyünde doğdu. İlkokulu bitirdikten sonra çobanlık ve çiftçilik yaptı. Çocuk yaşlarında babasının kitaplığından Karacaoğlan ve Köroğlu deyişleriyle tanıştı. Halk müziğine ve saza karşı büyük bir sevgi besleyerek yetişti. 19 yaşındayken kazandığı ilk maaşıyla bir saz aldı ve sazı kendi imkânlarıyla öğrendi. O günden beri kendi eserlerini besteleyerek çalıp söylemektedir.

Ozan Asefi şiirlerini 63'ün Günahı Ne(2005), Olmasın Ayrımız Gayrımız(2006),Bunuyom Şimdi (2008) adlı kitaplarında toplayarak yayımladı.

 

OZAN BULUT (D.1957-Ö.2013)

Asıl adı Bahaeddin Bulut olan Ozan Bulut, 1957 yılında Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinin Büyükyapalak köyünde doğdu. İlkokul eğitimini köyünde, ortaokul ve lise öğrenimini Elbistan'da tamamladı.

Sazıyla, sözüyle deyişler söyleyerek âşıklık geleneğini sürdüren Ozan Bulutun, şiirleri yerel gazetelerde yayınlandı.

 

OZAN NURİ (D.1968-)

Asıl adı Nurettin Kardiş olan Ozan Nuri, 1968 yılında Kahramanmaraş'ın Sarıgül köyünde doğdu. İlkokulu köyünde okudu. 15 yaşında şiiri ve sazı öğrendi. Sazıyla birlikte gurbet gurbet dolaştı. Ozan Nuri, Âşık Mahzunî ve Neşat Ertaş'tan etkilendi, bu ozanları kendine örnek aldı. Şiirlerinde Ozan Nuri mahlasını kullandı. Şiirlerinin bir kısmını kendisi besteledi ve seslendirdi. 200 civarında şiirinin kitaplaştırma çalışması olduğu belirtilmiştir.

 

ÖKSÜZ OZAN (D.1956-)

Asıl adı İhsan Öksüz olan şair 1956 yılında Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinin Kocafakılı (Yeşilyurt) köyünde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Andırın ‘da tamamladı. Lisedeyken saz çalıp türkü söyledi ve konserler verdi. İlk, orta ve lise öğrenimini Andırın ‘da tamamladı. Lisedeyken saz çalıp türkü söyledi ve konserler verdi. Kendisine Öksüz Ozan mahlasını Âşık Mahmut Coşkuner verdi. Askerlerim-Polislerim adında bir kaset çıkarttı. Kahramanmaraş Ozanlar Derneği'nin başkanlığım yapmıştır.

 

ÖMER AKSAY(D.1961-)

Ömer Aksay, 1961 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamladı. Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümünü bitirdi.

1982 yılına kadar şiirlerinde Bilal Cerîr mahlasım kullanarak Edebiyat dergisinde şiirleri yayımlanan Aksay’ın kendi adıyla kaleme aldığı şiirleri çeşitli dergilerde yayınlanmıştır. Şiirlerini Eski Bir Yalnızlık Dilinde(2002), Bahçenin Epik Sürgünü (2008), Sahte Siyah(2013); deneme -inceleme yazılarını Kaideyi Bozan istisnalar(2012) adlı kitaplarında yayımladı.

 

ÖMER ASLAN(D.1970-)

  Ömer Arslan, 1970 yılında Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinin Çobanbeyli kasabasında doğdu. İlk ve orta öğrenimini Afşin'de tamamladı. Çeşitli belediyelerde memur ve yönetici olarak görev yaptı. Halen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinde yönetici olarak görev yapmaktadır.  Çocukluğunda Kul Hamit'in şiirlerinden etkilenerek şiirler yazmaya başladı. Şiirleri çeşitli gazete ve dergilerde yayınlandı. Tılsımlı Gözler ve Şerare ve Şule adlı yayımlanmış şiir kitapları vardır.

 

ÖMER FARUK AYTEMİZ(D.1919-)

Kahramanmaraş'ta doğan Ömer Faruk Aytemiz, ilk ve ortaöğrenimini Kahramanmaraş'ta yaptı. Daha sonra Ankara'ya yerleşti. Radyo ve elektrik ile ilgili beş ciltlik teknik eser yazdı. Bazı şiirlerinde Âşık Ömer Üsküdarlı imzasını kullandı.

Şiirlerini Otuzbeş Damla (1959), Dal (1956), Hangi Rüzgâr (1957), Dönüşü Yok Bu Yolun (1958), Sulusepken (1961), Topçu Çıkmazı (1963) adlı kitaplarda yayımladı.

 

RAMAZAN AVCI (D.1962-)

Araştırmacı-eğitimci yazar ve şair Ramazan Avcı, 1962 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu. İlköğrenimini İskenderun, ortaöğrenimini Kahramanmaraş, yükseköğ­renimini Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde (1986) yaptı.

Ramazan Avcı'nın eğitim, dil, kültür ve sanat konularındaki inceleme, araştırma, makale ve denemeleri, çeşitli sanat-edebiyat dergilerinde yayımlandı.

Türkiye Yazarlar Birliği üyesi olan Ramazan Avcı'nın yayımlanmış eserleri şunlardır:

Şiir Seçkisi (2004), Sevda Şiirleri Antolojisi (1997), Şiirlerle Kahramanmaraş (2006), Dil ve Anlatım 9 Yardımcı Ders Kitabı, (Ankara 2007), Türk Edebiyatı 9 Yardımcı Ders Kitabı (2008), Kahramanmaraşlı Şairler Antolojisi (2008), Dünya Dili Türkçe (2009), İlk ve Ortaöğretimde Okuma Alışkanlığı (2009), Başarı İçin Kılavuz Öyküler (2011), Çocukların Gözüyle Madalyalı Kahraman Şehir (2012), Türk Şiirinin Beyaz Kartalı Bahaettin Karakoç (2012), Çocuk Oyunlarıyla Kurulan Kültür Köprüsü (2012), Şairlerin Dilinden Kahramanmaraş (2013), Karacaoğlan'dan Günümüze Kahramanmaraşlı Şairler (2015), Yüreğimin İz Düşümü (Baskıya hazır).

 

RAMAZAN PAMUK(D.1966-)

Ramazan Pamuk, 1966 yılında Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinin İğde kasabasında doğdu. İlk ve orta öğrenimini İğde ‘de tamamladı. Şiir yazmaya küçük yaşlarda başlayan Ramazan Pamuk'un halk şiiri tarzındaki şiirleri birçok gazete, dergi ve web sitesinde yayımlandı.Afrin Şiirini Yazdı.

 

RIDVAN BAĞRIAÇIK(D.1930-Ö.2009)

Rıdvan Bağrıaçık, 1930 yılında Kahramanmaraş'ın Fatih kasabasında doğdu. İlköğrenimini Maraş'ta, orta öğrenimini Malatya/Akçadağ'da, yükseköğrenimini Gazi Eğitim Enstitüsünde tamamladı. İlk, orta ve lise okullarında öğretmenlik yaptı ve emekli oldu.

2009 yılında vefat eden Rıdvan Bağrıaçık'ın Modern Koşmalar ve Çocuk Şiirleri, (2000), Hac Yolunda Gördüklerimiz (2000), Kâbe Yolunda (2001) adlı yayımlanmış eserleri vardır.

 

RIFAT SALTOĞLU (D.1837-1909)

Rıfat Saltoğlu, 1837 yılında Kah­ramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde doğdu. İptidai mektebini bitirdikten sonra özel hocalardan fıkıh, Arapça ve Farsça dersleri aldı.

Fuzuli’nin etkisiyle divan şiirine yöneldi. Torunu İskender Saltoğlu, dedesinin şiirlerini bir kitapta toplayarak Mutasavvıf Divan Şairi Saltoğlu Rıfat adıyla yayımladı.

Rıfat Saltoğlu, 1909 yılında vefat etti.

 

RÜSTEM AHMET GÖZÜBÜYÜK(D.1964-)

  Rüstem Ahmet Gözübüyük, 1964 yılında Kahramanmaraş'ın Dereboğazı Köyünde doğdu. İlköğrenimini köyünde, orta ve lise öğrenimini Kahramanmaraş'ta yaptı.

  Şiirle ilgisi çocukluk yıllarında başlayan şair, o dönemler Anadolu'da revaçta olan âşıklık/ozanlık geleneğinin taşıyıcısı olan gezgin destancılardan etkilendi. Süreç içinde şiir anlayışı halk edebiyatından divan şiirine yöneldi ve Osmanlı Türkçesine olan hâkimiyetiyle bu alanda şiir örnekleri verdi.

Şairin, Siriderya(2012) adlı şiir kitabı vardır.

 

RÜŞTÜ ŞARDAĞ(D.1917-Ö.1994)

Aslen Elbistanlı Mehmet Atıf Bey'in oğlu olan Mehmet Rüştü Şardağ, 1917 yılında babasının alay kâtibi olarak görev yaptığı sırada Halep'te doğdu. Üsküdar ortaokulunu bitirdikten sonra yükseköğrenimini, o zamanki adı ile Ankara Gazi Terbiye Enstitüsü Edebiyat Bölümünde tamamladı.

            Farsça, Arapça, klâsik divan şiiri, klâsik Türk musikisi, İslam dini ve Mevlânâ konularında babasından feyz alarak yetişen, kısa zamanda yazı ve kitapları ile ülke içinde ve dışında ad bırakan araştırmacı Rüştü Şardağ, İran ve Irak'tan nişanlar aldı. Şiraz Üniversitesi Edebiyat Fakültesince kendisine karşılaştırmalı Türk ve İran Edebiyat Kürsüsü verildi.

            Rüştü Şardağ'ın Edebiyatımızda Vatan Duygusu (inceleme, 1940), Ömer Hayyam'ın Rubaileri (1960), Perişan Baba Daher ve Çift Beyitleri (1966), Şirazlı Hafız’dan Gazeller (1970), Klâsik Divan Şiirimiz (1976), Allah Diyor ki (inceleme, 1976), Şair Sultanlar (inceleme-seçki, 1982), Dâhi Besteci Buhurîzade Itrî (1984), Sana Nasıl Susamışım (şiir, 1984), Bütün Yönleriyle Hayyam (1985), Besmele Şerhi (Hacı Bektaş-ı Veli'den - 1985), Her Yönüyle Hacı Bektaş-ı Veli (înceleme-1985), İslâmda Sosyal Adalet (1988) adlı eserleri vardır.

 

SEYİT AHMET KUTUZMAN (D.1946-Ö.1999)

Seyit Ahmet Kutuzman, 1946 yılında Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde doğdu. İlkokulu İskenderun, ortaokulu Elbistan, liseyi Malatya'da okudu. Seyit Ahmet Kutuzman'ın şiirleri Gül Dağları isimli eserde toplanmıştır. 1999 yılında vefat etti.

 

SIDDIK ELBİSTANLI(D.1945-)

Sıddık Elbistanlı, 1945 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu. İlk ve ortaöğrenimini memleketinde, yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Pedagoji Bölümünde yaptı. Değişik okullarda öğretmenlik ve yöneticilik yaptı.       Şiir ve yazıları çeşitli dergilerde yayınlandı.

Sıddık Elbistanlının Doğrulup Yeniden (1990), Kırmızı Papatyalar (1998), Bir Pancur Aç (2003) adlı yayımlanmış eserleri vardır.

 

SIDDIK ÖZER(D.1947-)

Sıddık Özer, 1947 yılında Kahra­manmaraş'ın Ekinözü ilçesinde doğdu, ilköğrenimini Ekinözü'nde, ortaöğrenimini Elbistan'da, yükseköğrenimini Akçadağ öğretmen Okulunda tamamladı. Çeşitli okullarda öğretmenlik yaptı.

Halk şiirinin kalem şairlerinden olan Sıddık Özer, aşk, tasavvuf, kahramanlık, memleket şiirleriyle halk şiiri vadisinde kendisine yer buldu. Şiirleri çeşitli kültür-edebiyat dergilerinde, gazetelerde ve antolojilerde yayınlanan Sıddık Özer, şiirlerinin bir kısmım Vuslat (1997) adlı eserinde topladı.

 

SÜNBÜLZÂDE VEHBİ(D.1718-Ö.1808)

Döneminin ilimlerine vâkıf, Arapça ve Farsçayı bu dillerde sözlük yazacak kadar iyi bilen, başta kadılık olmak üzere birçok devlet hizmetinde bulunan ve III. Selim tarafından "Sultânü'ş-şuarâ" (Şairlerin Sultanı) unvanıyla taltif edilmiş olan Divan şairi Sünbülzâde Vehbi, Maraş'ta Sünbülzâdeler lakabıyla tanınan meşhur bir aileye mensuptur. 1718 yılında Maraş'ta doğdu. Asıl adı Mehmet'tir. Babası Reşit Efendi de âlim ve şair biridir.

XVIII. yüzyılda Nedim ile Galip ara­sında yetişen ve bir asra yakın ömür sürerek Sultan III. Ahmet ile II. Mahmut arasında 8 padişah devrini idrak etmiş olan Vehbi, çocukluk ve gençlik yıllarını Maraş'ta geçirdi. İyi bir eğitim alıp müderris olduktan sonra İstanbul'a gitti, kadılıklarda bulundu ve daha sonra divan hizmetlerine girerek, Arapça ve Farsçayı pek iyi bildiği ve devletin önemli mektuplarım başarıyla kaleme aldığı için Hâcegânlık rütbesi ile taltif edildi. 1775 yılında Sultan I. Abdülhamit tarafından elçi olarak İran'a gönderildi. İran elçiliği sırasında Ömer Paşa'nın şikâyeti üzerine idama mahkûm edilen şair, padişaha sunduğu "Tanene" kasidesinden sonra affedildi. Bir müddet boşta kaldıktan sonra tekrar kadılık görevi verildi.

Yurdun birçok yerinde kadılık yapan şair, İstanbul'da 1808'de vefat etti.

Türk çocuklarına Farsçayı kolay öğretmek için Tuhfe-i Vehbi’yi, Arapçayı kolay öğretmek için Nühbe-i Vehbi’yi yazdı. Bu manzum eserler Türkiye'de medreseler kapatılıncaya kadar yegâne kitap olarak okutulmuş ve çok rağbet görmüştür.

Sünbülzâde Vehbi'nin eserleri: Divan, Lutfiyye-i Vehbî, Tuhfe-i Vehbî, Nuhbe-i Vehbî, Şevk-engîz, Münşeat.

 

ŞAZİ(XIX. YY.)

 XIX. yüzyılda Maraş'ta yetişen meşhur halk şairlerinden Şazi, Maraş'ın Yenicekale nahiyesinin Çınarpınar köyünde doğmuştur. Halk şairi Şirazi'nin kardeşi, Hezari’nin çağdaşıdır. Şiirleri halk arasında dilden dile söylenir. Şiirlerine el yazması cönklerde de rastlanmıştır.
 

ŞEM’İ(D.1808-Ö.1882)

Divan şairi Şem'î, 1808 yılında Maraş'ta doğdu. Asıl adı Mehmet'tir. Gençliğinde Arapçayı öğrendi, eğitimini tamamlamak için İstanbul'a gitti.

Mehmet Şem'î Divanı’nın yanı sıra peygamberlerin, Osmanlı padişahlarının kısa tercüme-i halleriyle, sadrazamların, şeyhülislamların ve kaptanların isim, tayin ve azil tarihlerini ihtiva eden "Esmatü 't- Tevârih" adlı eseriyle tanınmıştır.

 

ŞEREF(D.1796-Ö.1850)

Divan şairi Hayâtîzâde Halil Şeref Efendi 1796 yılında Maraş'ın Elbistan ilçesinde doğdu. İlk eğitimini babasından aldı. Halil Şeref Efendi, "Esrârü'l-Melekût" adlı bir eseri "Efkâru'l- Ceberût" adıyla Türkçeye çevirmiş ve ayrıca Sünbülzâde Vehbi’nin "Nuhbe" adlı eserini de şerhetmiştir. Birçok Arapça, Türkçe şiir ve risaleleri vardır.

 

ŞEREF TURHAN (D.1934-Ö.1999)

Şair, yazar, gazeteci Şeref Turhan, 1934 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini memleketinde, yükseköğrenimini Ankara Konservatuvar Devlet Tiyatrosu Çocuk Bölümünde tamamladı.

Şiir, deneme ve hikâye çalışmaları olan şairin; eserleri çeşitli dergilerde yayımlanmıştır. Şeref Turhan'ın, Maraşlı Şairler (Antoloji-1960), Bildiri (Şiir-1956), Yaşamlar Durağı (Roman) adlı yayımlanmış eserleri vardır.

ŞEVKET BULUT (D.1936-Ö.1996)

Anadolu hikâyeciliğinin önemli temsilcilerinden biri olan Şevket Bulut, 1936 yılında Kilis'te doğdu. Kahramanmaraş Millî Eğitim Müdürlüğü ve Bayındırlık Müdürlüğünde tekniker olarak çalıştı. 20 yıl boyunca Kahramanmaraş'ın bütün köylerini gezme imkânı buldu.

Bahaettin Karakoç, Abdurrahim Karakoç, Hayati Vasfi Taşyürek, Ali Akbaş, Ahmet Çıtak gibi şair ve âşıklarla tanışıklığı bu gezilerinde başladı. Şair Bahaettin Karakoç ile el ele vererek Dolunay Yayınlan arasında arka arkaya hikâye kitapları yayınladı. Halk şiiri tarzında şiir çalışmaları da olan Şevket Bulut, çeşitli sanat-edebiyat dergilerinde yayınlanan hikâyeleriyle tanındı. "Oynaş" ve "Obalar, Atlar" adlı iki hikâyesi film yapılarak TRT'de yayınlandı

17 Eylül 1996 tarihinde vefat etti.

Şevket Bulut'un, Gönül Defterim (şiir-1960), Al Karısı (Hikâye- 1971), Sarı Arabalar (Hikâye-1974), Dilek Çınarı (Hikâye-1975), Kefensiz Ölüler (Hikâye-1984), Sınırdaki Tarla (Hikâye-1996), Yıkık Minare (Hikâye-1996), Baharı Göremeyen Çocuklar (Hikâye-1996) ve Derin Kuyu (Hikâye-2007) adlı eserleri vardır.

 

ŞEVKET EFENDİ(D.1804-Ö.?)

Divan şairi Şevket 1804 yılında Maraş'ta doğdu. Asıl adı Mehmet'tir. Maraş'ta başladığı eğitimine İstanbul'da devam etti. Eğitim alırken bir taraftan da bazı vezirlerin divan kâtipliğinde bulundu. Büyük Şevket Efendi olarak tanınan şair, Arapça ve Farsçaya hâkim bir divan şairi olduğu halde sade Türkçe kullanarak mahalli dili bilfiil kullanıp, savunmuştur.

Büyük Şevket Efendi'nin Eser-i Şevket adlı bir eseri vardır.

 

ŞEVKET YÜCEL (D.1930-Ö.2001)

1930 yılında Kahramanmaraş'ın Süleymanlı bucağında doğdu. Diyarbakır Dicle Köy Enstitüsünden mezun oldu. Değişik okullarda ve dershanelerde Türkçe-edebiyat öğretmenliği yaptı. Sanat ve edebiyatla ilgili çalışmalarına 1964 yılında Varlık dergisinde başladı. Şiir, hikâye, deneme türündeki yazı çalışmaları değişik sanat-edebiyat dergilerinde yayınlandı. 3 Şubat 2001 tarihinde vefat etti.

Özünü sevginin oluşturduğu ve çiçekli bir Türkçeyle kaleme aldığı şiir ve yazılarını: Görmeden Gidenler (hikâye-1966), Kuş Gölgesi (şiir- 1967), Çocukla Keklik (çocuk hikâyesi-1977), Boşta Bırakılanlar (deneme-1979), Güneşin Parmakları (hikâye-1970), Sakar Oğlak (çocuk hikâyesi-1980),   Bir Sevgi Adamı (hikâye-1982), Beyaz Sesler (deneme-1984), Umut Bir Gül Uzatırken (şiir-1986), Sevgi Güneşi (şiir-hikâye-deneme-1994), Barışmak İstiyorum(çocuk hikâyeleri-1996), Sözcüklerle Öpüşmek (deneme-1998), Güz Rengi Ayrılıklar (şiirler-2000) Şiirle Gelen (Hikâyeler- 2001) adlı eserlerinde yayımladı.

 

TAHİR GÖRENLİ(D.1963-)

Tahir Görenli 1963 yılında Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi Armutalan köyünde doğdu. İlkokulu köyünde okudu. Ortaokul ve lise öğrenimimi Kahraman­maraş'ta yaptı.

Şiire ilgisi çocukluk yıllarında Hayati Vasfi Taşyürek, Abdurrahim Karakoç, Hacı Yener, Kul Hamit gibi şairleri dinleyerek başladı ve bu şairlerden etkilendi. Şiirleri çeşitli mahalli gazetelerde, dergilerde yayınlandı.

 

TANYAL SÜMBÜL(D.1942-Ö.2014)

Tanyal Sümbül, 1942 yılında Kahra­manmaraş'ta doğdu. İlkokulu memleketinde tamamladı. Ortaokulu Mersin'de bitirdi. Sümbül’ün şiirleri çeşitli gazete ve dergilerde yayımlandı.

Tanyal Sümbül, 2014 yılında vefat etti.

 

TAYYİP ATMACA (D.1962)

Tayyip Atmaca, 1962 yılında Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinin Topaktaş köyünde doğdu. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu. Şiir ve denemeleri çeşitli dergilerde yayınlandı.

Şiirlerini Hüzünlerin Düğünü (1980), Külüngün Taşlara Çizdiği Nakış (1993), Sarı Kitap (1997), Bende Yanan Türkü Sende Sönüyor (2004), Susarak Konuşsan Gözüm Dinlese (2004) Döş Defteri (2006), Uzun ince Bir Türkü (2010), Âşıklar Meclisi (2014), Söz Açarı (Müşterek-2014) adlı kitaplarında, denemelerini Med Cezir Vakitler (2004), Gece Vardiyası (2006), Ebemkuşağının Altında (2010), Eskişehir'in eskimeyen Yüzleri (2014) adlı eserlerinde topladı.

Uğur Tombul Şiirlerini, Hüzün Taze Tutar Aşk Yarasını (2012) adlı kitabıyla yayınladı.

 

ULVİ EREN(D.1931-)

Ulvi Eren, 1931 yılında Kahraman­maraş'ın Elbistan ilçesinde doğdu. İlkokuldan sonra ekonomik nedenlerle öğrenimine devam edemedi. Şiirleri mahallî gazete ve dergilerde yayınlandı. 1979 yılında Kadirli'ye yerleşti ve burada da Serhat adlı bir gazete çıkardı. 2005 yılında emekli oldu.

 

VİRÂNÎ(D.1831-Ö.1911)

Asıl adı Ahmet olan Virânî, 1831 yılında Elbistan ilçesinin Izgın köyünde doğdu. Şiirleriyle çağdaşı halk şairlerini etkileyen Virânî'nin birçok şiiri, yaşadığı yörenin düğünlerinde, bayramlarında türkü olarak söylenegelmiş, şiirleri dilden dile aktarılarak bugüne ulaşmıştır.

 

YALÇIN YÜCEL(D.1953-)

Şair/yazar/ressam Yalçın Yücel, 1953 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini doğduğu kentte yaptı. Adana Eğitim Enstitüsü Matematik Bölümünde başladığı yükseköğrenimini Kahramanmaraş Meslek Yüksek Okulu Makine - Motor Bölümünde tamamladı.

Şiir, deneme, öykü ve eleştiri yazıları çeşitli dergilerde yayımlandı. Yalçın Yücel'in Yaşamı Aralamak (2011) ve İçimde Üşüyor Günlerim (2012) adlı şiir kitapları vardır.

 

YASİN MORTAŞ (D.1967-)

Yasin Mortaş 1967 yılında Kahra­manmaraş'ın Afşin ilçesinde doğdu. Afşin Lisesini ve Sağlık Meslek Lisesini bitirdi. Halen kamu kurumunda çalışmaktadır. Şiirleri; çeşitli dergilerde yayımlandı. Bu alanda çeşitli ödüllere layık görülen şairin; Şiirlerini Güvercin Vadisi Şiirleri (1997) adlı kitapta topladı.

 

YAŞAR ALPARSLAN(D.1947-)

Araştırmacı/yazar/şair Yaşar Alparslan, 1947 yılında Kahraman­maraş'ta doğdu. İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsünü bitirdi.

Yazı ve şiir çalışmaları çeşitli dergi ve gazetelerde yayımlandı. Yazılarında kendi isminin yanı sıra Veziroğlu, Ceridoğlu gibi mahlaslar ve müstear isimler de kullandı. Uzun bir destansı şiirden oluşan Kıssa-ı Eshab-ı Kehf adlı çalışması 1999 yılında Ukde Yayınları arasında yayımlandı. Münacat ve Na'tlardan oluşan şiirlerini yine Ukde yayınları arasında yayımlanan Münâcaât ve Nâ'tlar adlı kitapta topladı. Okumayı ve kitap arşivlemeyi kendine iş edinen Yaşar Alparslan, 2008 yılından itibaren Maraş tarihi ile ilgili kitaplar neşretmeye başladı.

Eserleri; Kıssa-ı Eshab-ı Kehf (1999), Münâcaât ve Nâ’tlar (2006), İstiklâl Savaşında Maraş (müşterek, 2008), Âşık Durdu Mehmet Yoksul (Âşık Mahfuzî) Hayatı ve Şiirleri (müşterek, 2008), Âşık Mustafa Zulkadiroğlu Hayatı ve Şiirleri (müşterek, 2008), Muhammed Kâmil Ağdaş (Bahçeci Hoca) Hayatı ve Şiirleri (müşterek, 2009), Maraş'ta Divanından Parça Kalmış Halk Şairleri (müşterek, 2009), Türk Edebiyatında Maraşlılar (müşterek, 2009), Seyahatname, Şehir Tarihi ve Coğrafya Kitaplarına Göre Maraş (müşterek, 2009), Maraş Meşhurları (Müşterek,2009), Eski Maraş 'ta Âlim Çıkarmış Aileler (Müşterek-2011).

 

YAŞAR BEÇENE(D.1971-)

Yaşar Beçene, 1971 yılında Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Osmaniye'de tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliğinden mezun oldu. Yüksek lisansım Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde yaptı. Çeşitli dergilerde şiirleri yayımlanan şairin; Şiirlerini Benden Çok Uzakta (2012) adlı kitapta topladı. Ayrıca Tutiname (2013) adlı bir kitap yayınlanmıştır.

 

YUSUF HAFIZ ATAÇ(D.1934-)

Yusuf Hafız Ataç 1934 yılında Kahramanmaraş ilinin Afşin ilçesinde doğdu, ilkokulu köyünde okudu. Şiirlerinde Hozaloğlu mahlasını kullandı.

 

YUSUF TELCİ(D.1950)

Yusuf Telci, Kahramanmaraş'ın Göksün ilçesinin Yeniyapan Köyü'nde doğdu. İlköğrenimini kendi köyünde okudu. Gaziantep İlköğretmen Okulundan mezun olduktan sonra öğretmen olarak görev yaptı. 1987-1993 tarihleri arasında geçici görevle Fransa'da bulundu. Daha sonra emekliye ayrıldı.

Aşk, memleket sevgisi ve sosyal temaları işleyen şair şiirlerini "Bu Yâr Bizim Diyar" adlı eserinde topladı.

 

 

 

 

 

KAHRAMANMARAŞLI ŞAİRLER VE ŞAİRLERE AİT BİLGİLERİN YER ALDIĞI BU ÇALIŞMA, RAMAZAN AVCI’NIN 2015 YILINDA BASIMI YAPILAN ‘’KARACAOĞLAN’DAN GÜNÜMÜZE KAHRAMANMARAŞLI ŞAİRLER’’ ADLI ESERİNDEN DERLENMİŞTİR.

bottom of page